POZnań

Obowiązkowa deratyzacja

szczury  Foto: sxc

Przez cały kwiecień w Poznaniu będzie się odbywać obowiązkowa deratyzacja. Ma ona na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta mają obowiązek wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są budynki zabudowy wielolokalowej – ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz wolno stojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy. Objęte nią są także lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska i giełdy rolno-spożywcze, magazyny żywności, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy; budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie oraz działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, a także schronisko dla zwierząt i ogród zoologiczny.

Deratyzacja obejmuje szereg działań. Zalecane jest uszczelnienie i naprawa uszkodzeń, które szczury i myszy mogą wykorzystać do przedostania się do pomieszczeń, w tym np. otworów w drzwiach i podłogach. Istotne jest usunięcie z nieruchomości wszelkich odpadów żywnościowych. Jednak najważniejsze jest prawidłowe wyłożenie atestowanych trutek na gryzonie, najlepiej w pobliżu gniazd lub w miejscach ich żerowania. W rejonie, gdzie znajdują się preparaty deratyzacyjne, trzeba umieścić napisy ostrzegawcze. Po zakończeniu akcji należy pamiętać o usunięciu resztek preparatu i uporządkowaniu miejsc, w których substancja była wyłożona.

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

Do tej pory powszechna obowiązkowa deratyzacja w Poznaniu odbywała się raz w roku. Na przykładzie rozwiązań przyjętych przez inne duże miasta, takie jak np. Wrocław, Gdańsk, Katowice czy Szczecin, które również borykają się obecnością gryzoni w miejskiej przestrzeni oraz wsłuchując się w głos praktyków, Miasto Poznań zwiększyło częstotliwość akcji do dwóch razy w ciągu roku (wiosną od 1 kwietnia do 30 kwietnia i jesienią od 1 września do 30 września).

Ustalone terminy nie są przypadkowe. Jak informują eksperci, właśnie w tych okresach gryzonie (myszy, a szczególnie szczury) bardzo się ożywiają. Wiosną jest to związane ze wzmożonym rozrodem, a jesienią z przygotowaniem do zimy. Zwiększony ruch i pobieranie pokarmu sprawiają, że gryzonie są bardziej podatne na “podsuwane” preparaty, dzięki którym ograniczana jest ich liczebność.

Przypominamy, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, co przewidują przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W czasie trwania akcji Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Szczegółowych informacji odnośnie deratyzacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania – pod numerami telefonu: 61 878 1500, 61 878 5559.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz