POZnań

Nowa atrakcja turystyczna Poznania?

Poznanski Szlak Forteczny  Foto: materiały informacyjne

Jest szansa na turystyczne wykorzystanie poznańskich fortów. Być może staną się równie atrakcyjne jak Stary Rynek czy niedawno odkryty dla poznaniaków Zamek Cesarski.

Potencjał pierścienia umocnień zamierzają w najbliższym czasie wykorzystać władze miasta. Rozstrzygnięty został właśnie konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego pięciu wybranych obiektów wchodzących w skład XIX-wiecznego pierścienia fortyfikacji w Poznaniu oraz zaprojektowanie ścieżki rowerowej wokół zewnętrznego pierścienia pruskich umocnień.

Przyznano dwie nagrody m.in. za rozwiązania chroniące istniejące zabytki, za wykorzystanie innowacyjnych technologii w opracowaniu pierścienia rowerowego – min. projekt słupka informacyjnego, który za pomocą telefonu komórkowego odczytuje informacje na temat obiektu lub miejsca a także koncepcję mariny.

Do realizacji nagrodzonych propozycji daleka droga, konkurs jest pierwszym etapem debaty publicznej, która skonsoliduje wszystkie środowiska, którym leży na sercu przyszłość poznańskich fortyfikacji.

Zaprezentowane prace obejmują fort IX, fort VIIIa, fort V, fort IVa wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej, strzelnicę przy ulicy Chemicznej oraz przebieg tematycznej ścieżki rowerowej, która swym pierścieniem połączy wszystkie 18 fortów otaczających miasto. Planowane są także dalsze działania dla pozostałych fragmentów twierdzy. Na bazie rozwiązań zaproponowanych w pracach konkursowych zostaną w 2012 roku opracowane studia wykonalności, uwzględniające możliwość realizacji poszczególnych inwestycji we współpracy z firmami prywatnymi.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz