BizNews

Niższa stawka na ZUS dla firm

banknoty  Foto: sxc

Mniejszą składkę na ZUS w 2019 roku będą mogły odprowadzać tylko niewielkie firmy, których przychody nie przekroczyły w ubiegłym roku 63.000,00 złotych. To nie jedyny warunek, jaki trzeba spełnić.

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, w 2018 r. jest to 63.000,00 zł, będzie mógł opłacać obniżone, proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne – wyjaśnia Marlena Nowicka z poznańskiego ZUS .

Niższe będą jednak tylko składki na ubezpieczenia społeczne, a więc emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Składkę zdrowotną trzeba opłacać w pełnej wysokości. Z małego ZUS będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z takiej ulgi może skorzystać osoba, która jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi, nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu, nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

By skorzystać z tzw. małego ZUS należy się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 8 stycznia.

Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz