BizNews

Nauka bliżej biznesu?

Laboratorium Selvita  Foto:

Poznańscy naukowcy mają na swoim koncie wiele ciekawych wynalazków. Niestety nie zawsze udaje się je skomercjalizować, więc nie możemy z nich korzystać. Ma to zmienić współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Fundacją UAM. To nie pierwsza taka próba w Poznaniu. Czy ta zakończy się sukcesem?

Podpisana właśnie umowa ma pomóc w komercjalizacji wyników badań, ale także wspierać innowacyjne inicjatywy doktorantów, doktorów i profesorów UAM. Dokument podpisali Andrzej Lesicki, Rektor UAM oraz Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji UAM.

Poza wskazaniem licznych programów stypendialnych, określeniem pomocy w działalności naukowej, dydaktycznej czy organizacyjnej, porozumienie zawiera zasady wsparcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw kulturalnych, jak również relacji z otoczeniem gospodarczym i społecznym – podkreśla Jacek Guliński – liczymy, że będzie to ważne narzędzie do wprowadzania na rynek wyników pracy naukowców UAM, chodzi o to, byśmy jak najwięcej czerpali z prac prowadzonych na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju.

Fundacja UAM działa od września 1990 roku, a została powołana właśnie po to, by udzielać pomocy i wsparcia dla UAM w jego działalności naukowej, badawczej, organizacyjnej oraz społecznej. Przez ten czas Fundacja organizowała wiele  konferencji naukowych, publikacji, inicjatyw artystycznych i sportowych. Można się przy tej okazji zapytać, dlaczego dopiero teraz zdecydowano się na działania mające komercjalizację osiągnięć naukowych UAM.

Współpraca między Fundacją UAM a UAM pozwoli w pełni wykorzystać ogromny potencjał obu instytucji i podjąć wiele nowych, rozwojowych, korzystnych inicjatyw, budujących renomę UAM oraz poznańskiego środowiska akademickiego – dodaje  Andrzej Lesicki – świadomi wyzwań, jakie stawia przed Fundacją Uniwersytet, a przed Uniwersytetem rzeczywistość, wierzymy, że zawarte porozumienie odświeży i zdynamizuje ideę, która od samego początku przyświecała Fundacji UAM, a była to misja wspierania gospodarki poprzez transfer technologii oraz twórcze łączenie nauki z biznesem.

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz