POZnań

Nabór do poznańskich przedszkoli

Przedszkole Księcia Szaranka  Foto: Przedszkole Księcia Szaranka

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli rozpocznie się we wtorek 16 marca. Na dzieci czeka 17.500 miejsc. Wnioski przyjmowane będą przez 2 tygodnie, do 30 marca.

Wnioski należy wypełnić na stronie internetowej (link do niej znajdziesz poniżej), następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z odpowiednimi załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym, rodzic może wskazać 5 placówek – wyjaśniają przedstawiciele UM Poznania – na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola od tych najbardziej do najmniej preferowanych. 

Natomiast rodzice dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, mogą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce do poniedziałku (15.03).

Przygotowanych jest 14.050 miejsc w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, 2.250 w placówkach publicznych oraz 1.200 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. To o 100 miejsc więcej niż rok wcześniej.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe (maksymalnie 260 punktów) i samorządowe. W ramach tych drugich punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.), mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.), oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.). Rodzice dzieci, które spełniają określone kryterium, muszą to potwierdzić dostarczając odpowiednie dokumenty

Rada Miasta przyjęła również dodatkowe kryterium, które dotyczy wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień (60 pkt.). Kryterium to spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 16 kwietnia. Rodzice tych pierwszych, by dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą to potwierdzić pisemnie w placówce. Jeśli tego nie zrobią będzie to oznaczało rezygnację z dalszego procesu rekrutacji. Wyniki rekrutacji, a więc listy przyjętych i nieprzyjętych, zostaną ogłoszone 26 kwietnia.

Tego samego dnia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujących wolnymi miejscami – informują urzędnicy – rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola mogą złożyć odwołanie.

Dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki, otrzymają imienne skierowanie do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 18 czerwca.

By wypełnić wniosek przejdź do strony klikając tutaj.

UWAGA – wnioski będą aktywne od 16 do 30 marca.

Użyte w artykule zdjęcia: Przedszkole Księcia Szaranka

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz