Stare Miasto

Na problemy… patrole obywatelskie?

Spotkanie z mieszkancami ulicy Szyperskiej  Foto: Rada Osiedla Stare Miasto

Patrole obywatelskie to pomysł radnych ze Starego Miasta na poznawanie, ale też szukanie rozwiązań różnych problemów tej części Poznania. W spotkaniach biorą udział oprócz mieszkańców również dyrektorzy miejskich wydziałów, urzędnicy, a także dzielnicowi i komendant Straży Miejskiej.

O jednym z takich patroli, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób już tutaj pisaliśmy. Podobnych spotkań było już w tym roku więcej.

Jak podkreślają radni zgłaszanie problemów przez mieszkańców i kontakt z Urzędem Miasta nie musi polegać tylko na składaniu pism. Może to być udział w takim właśnie spotkaniu.Wspólne spotkanie zakończone protokołem jest podstawą do zgłoszenia konkretnych tematów.

Liczymy, że miejscy urzędnicy skrupulatnie odnotowują przedstawione problemy, wspólny patrol i zebranie są wstępnym elementem działań – mówi radny Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami

Radni, którzy działają społecznie, podkreślają także jak ważnejest merytoryczne i organizacyjne wsparcie otrzymywane od urzędników, a także pomysły wybiegające w przyszłość. Należy przedstawić je mieszkańcom, przedsiębiorcom i właścicielom nieruchomości, a więc wszystkim, którzy tworzą lokalną społeczność.

Cieszymy się z dobrej, merytorycznej współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, a także Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla – choć od razu nie uda się rozwiązań wszystkich problemów, ważna jest dobra współpraca i chęć wsłuchania się w opinie mieszkańców Starego Miasta.

Jak dodają radni nie wszystkie jednostki miejskie niestety prowadzą swoją działalność w sposób profesjonalny i otwarty wobec mieszkańców. Rada Osiedla liczy na zmianę ich postawy i na ten temat prowadzone będą rozmowy ze zwierzchnikami i z Prezydentami.

Kolejne patrole Rady Osiedla Stare Miasto zaplanowano na ulicy Składowej (26 kwietnia), ponownie na Szyperskiej – Piaskowej (17 maja), a także w Parku imienia Tadeusza Mazowieckiego (18 maja) i ponownie nad Wartą (18 maja).

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz