POZnań

Na Niestachowskiej pojedziemy wolniej

Ograniczenie prędkości na Niestachowskiej  Foto: materiały prasowe / UMP

Na wniosek policji na ul. Niestachowskiej zmienia się maksymalna dopuszczalna prędkość. Z 80 na 70 km/h.

Wydział Ruchu drogowego KMP w Poznaniu zwrócił się do Miejskiego Inżyniera Ruchu z wnioskiem o ujednolicenie obowiązującej prędkości do 70km/h w ciągu ul. Niestachowskiej oraz Witosa, na odcinku od ulicy św. Wawrzyńca do ronda Obornickiego. 

Powyższa zmiana podyktowana jest obserwacją warunków ruchu drogowego, liczbą zdarzeń drogowych i ujawnionych wykroczeń oraz czytelnością oznakowania na przedmiotowych ulicach ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w tym rejonie – wyjaśnia komisarz Przemysław Kusik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W obu kierunkach na odcinkach ulicy, na których do tej pory obowiązywało ograniczenie do 80 km/h, wprowadzane jest ograniczenie do 70 km/h. Podstawową prędkością w mieście jest 50 km/h, a jej podwyższanie z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno być dopuszczane wyjątkowo i nieznacznie na bezpiecznych odcinkach wybranych dróg dwujezdniowych.

Podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu przedstawiciele policji podkreślali konieczność obniżenia realnych prędkości pojazdów na odcinkach z nadmiernie podwyższoną w mieście prędkością maksymalną, wskazując na występowanie miejsc niebezpiecznych (łącznice, zjazdy), powodujące zagrożenie manewry przy dużych i zróżnicowanych prędkościach oraz ograniczone możliwości prowadzenia policyjnych kontroli. Wniosek policji motywowany był ponadto licznymi zdarzeniami drogowymi i cięższymi skutkami wypadków przy wyższych prędkościach. 

Miejski Inżynier Ruchu przygotował i zatwierdził stosowny projekt organizacji ruchu. Wykonawca rozpoczął już prace związane z wprowadzeniem zmian, w tym także przedłużeniem buspasu przy przystanku “Witosa kładka” do wjazdu na wiadukt przy ul. Wojska Polskiego. Przed ul. Wojska Polskiego zaprojektowano miejsca do kontroli ruchu drogowego. 

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz