Na co Miasto wydało 700.000.000 zł z UE?

nowa ul Głogowska  Foto:
nowa ul Głogowska

Pięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej Miasto Poznań pozyskało z funduszy unijnych 700 mln zł. Z tego niemal co druga złotówka została przeznaczona na budowę i modernizację dróg i infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów inżynierskich.

nowa ul Głogowska
nowa ul Głogowska

Najwięcej środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56%) oraz Funduszu Spójności, wcześniej ISPA (38%).

Środki przedakcesyjne (ISPA/FS i Phare) zostały przeznaczone na rozbudowę systemu kanalizacji miejskiej, pilotaż planowanego do wdrożenia systemu katastralnego, system sterowania ruchem tramwajowym oraz projekty związane z promowaniem przedsiębiorczości. Środki pozyskane przez Miasto Poznań po akcesji (fundusze strukturalne, Inicjatywy Wspólnotowe i inne programy oraz fundusz Phare 2003) wykorzystane zostały przede wszystkim na modernizację sieci drogowej i obiektów inżynierskich, realizację programu e-Poznań, projektu Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej oraz na projekty społeczne i edukacyjne.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków
Centralna Oczyszczalnia Ścieków

O dotację z funduszy unijnych mogą wnioskować nie tylko samorządy lokalne, lecz także polskie firmy i organizacje. Środki unijne wspierają przedsięwzięcia infrastrukturalne, związane z rozwojem krajowej sieci transportowej, placówek edukacyjnych i kulturalnych, ochroną zdrowia, ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, rozwojem nauki i techniki oraz projekty społeczne ukierunkowane na zwiększenie szans na rynku pracy, polepszenie jakości nauczania czy pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzięki dotacjom uzyskanym z Unii Europejskiej powstała m.in. sala koncertowa Akademii Muzycznej, obiekty dydaktyczno – badawcze w kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku oraz kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Przybyszewskiego, obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego czy Akademii Wychowania Fizycznego.

Aula NOVA Akademii Muzycznej
Aula NOVA Akademii Muzycznej

Z funduszy unijnych korzysta także Wielkopolskie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki, Teatr Wielki, Archidiecezja Poznańska. Na terenie Poznania i Swarzędza zrealizowano jedną z największych w ostatnich latach inwestycji transportowych w Polsce: modernizację Poznańskiego Węzła Kolejowego. Znaczne kwoty z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczane są także na projekty społeczne. W licznych projektach badawczych współfinansowanych ze środków unijnych uczestniczą poznańskie szkoły wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze. Z dotacji unijnych coraz częściej korzystają poznańscy przedsiębiorcy. Jednym z większych projektów jest Nickel Technology Park Poznań wybudowany w podpoznańskich Złotnikach.

Dworzec MPK na Piątkowie
Dworzec MPK na Piątkowie

informacja/foto UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz