Piątkowo Stare Miasto

Na Batorego nie chcą drzew

BatoregoWysoka frekwencja towarzyszyła głosowaniu mieszkańców dotyczącym wycinki drzew na Osiedlu Batorego. Większość opowiedziała się za wycięciem drzewostanu.

Do mieszkańców bloków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie planowanych do wycinki drzew Urząd Miasta dostarczył ulotki informacyjne oraz karty do głosowania – na jedno mieszkanie przypadł jeden głos. Frekwencja wynosiła 47% (662 rozesłanych karty do głosowania- 309 oddanych).

W wyniku głosowania 68% mieszkańców opowiedziało się za wycinką drzew na Osiedlu Stefana Batorego, 19% mieszkańców uzależniło swoją zgodę od wizji lokalnej Wydziału Ochrony Środowiska UMP, 13% mieszkańców było przeciwnych wycince drzew.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz