Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo – WYBORY

Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo - Wybory  Foto:

Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo - WyboryJuż jutro odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo. W godzinach od 10.00. do 18.00 każdy mieszkaniec gminy w wieku od 13 do 20 lat będzie mógł oddać swój głos na kandydatów. Zgodnie z obwieszczeniem wybory odbędą się w następujących okręgach:

OKRĘG NR I – Dopiewo – (lokal wyborczy –Gimnazjum w Dopiewie)

* Maria Dowhan, lat 15
* Mikołaj Dowhan, lat 15
* Sylwia Kaczmarek, lat 14
* Jakub Kortus, lat 13
* Angelika Kowalak, lat 18
* Paweł Łuczak, lat 13
* Mateusz Marcinkowski, lat 15
* Dominik Nowaczyk, lat 13

OKRĘG NR II – Dopiewiec – (lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa w Dopiewcu)

* Krzysztof Kubaś, lat 14
* Martyna Michor, lat 18

OKRĘG NR III – Konarzewo – (lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa w Konarzewie)

* Emilian Ciesielski, lat 13
* Paweł Litke, lat 13
* Paulina Słocińska, lat 15

OKRĘG NR VII – Dąbrówka – (lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce)

* Julia Matyasik, 15 lat

OKRĘG NR IX – Skórzewo – (lokal wyborczy – Gimnazjum w Skórzewie)

* Patryk Adamkiewicz, lat 14
* Angelika Chrzanowska, lat 14
* Michał Juskowiak, lat 16
* Angelika Międlarz, lat 16
* Kosma Sakrajda, lat 14

W pozostałych okręgach (Nr IV, V, VI, VIII, X, XI) nie zarejestrowano żadnych kandydatów, dlatego wybory tam nie odbędą się.

W radzie może zasiąść maksymalnie 15 radnych. Wybierani są na 2-letnią kadencję. Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo jest organem konsultacyjnym, wnioskodawczym i doradczym dla organów Gminy Dopiewo. Jej celem jest między innymi: reprezentowanie całego środowiska młodzieży – jej interesów, marzeń i potrzeb oraz upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz