Swarzędz

Mieszkańcy Swarzędza dzielą wspólne bejmy

Budynek dawnej remizy (foto: 2013 rok) Foto: Google Street View

Mieszkańcy zdecydują które ze zgłoszonych projektów dostanie bejmy z Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest łącznie 1.500.000 złotych z przyszłorocznego budżetu.

Mieszkańcy podczas głosowania wybiorą projekt główny, który zostanie zasilony kwotą 1.000.000 złotych oraz projekty lokalne, które otrzymają łącznie nie więcej niż 300.000 złotych. Pojedynczy projekt z tej kategorii może liczyć na maksymalnie 100.000 złotych. Najmniej bejmów, bo 200.000 złotych, może trafić do projektów dodatkowych. Tutaj dofinansowanie każdego z nich nie może przekroczyć 50.000 zł.

Spośród wszystkich zgłoszonych projektów zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji wytypował do głosowania łącznie 18 wniosków, które spełniły wszystkie wymagane kryteria.

Mieszkańcy mogą podczas głosowania oddać po jednym głosie w każdej z trzech kategorii, a więc na projekt główny, lokalny i dodatkowy. Samo głosowanie trwać będzie do 30 września.

Swój głos poparcia dla wybranych projektów w najprostszy sposób możemy oddawać wypełniając formularz do głosowania na stronie internetowej, którą znajdziemy klikając tutaj. Trzeba podać tutaj swój numer PESEL.

Można także głosować za pomocą papierowego formularza, który należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 roku kończą 16 rok życia.

Wyniki głosowania poznamy do 14 października. Projekty, które uzyskają w nim największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji Burmistrzowi.

Oto lista projektów, na które można głosować – po jednym z każdej kategorii:

PROJEKTY GŁÓWNE:

 • Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
 • Budowa uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie (SP nr 5)
 • Park rowerowy ze znakami drogowymi (Zalasewo)

PROJEKTY LOKALNE:

 • Rozwój sportu w Gruszczynie (Gruszczyn)
 • Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz)
 • Modernizacja bieżni sportowej – tartanowej (SP nr 5)
 • Zwiększenie liczby miejsc postojowych (SP nr 5)
 • 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie
 • Przygotowanie dokumentacji do budowy ciągu komunikacyjnego (Swarzędz)
 • Rozwój sportu w Kobylnicy
 • Spacerem po Uzarzewie
 • Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)
 • Wielofunkcyjny rodzinny park gier i zabaw (Gruszczyn)

PROJEKTY DODATKOWE:

 • Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)
 • Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)
 • Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka – Cegielskiego)
 • Bezpieczne przejście pod wiaduktem w Bogucinie (Bogucin)

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz