MIEJ WPŁYW NA SWÓJ FYRTEL!

babimojska granica  Foto:

babimojska granicaJutro odbędzie się pierwsze spotkanie mieszkańców rejonu ulicy Babimojskiej z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w związku z tworzonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fyrtla.

Jak zwykle podczas takich spotkań omówione zostaną uwarunkowania i założenia do projektu planu oraz zebrane zostaną od zainteresowanych opinie i sugestie dotyczące planowanych zmian.

Za każdym razem zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w tych spotkaniach. To doskonała okazja, by mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Wszystkie uwagi i opinie, jakie pojawiają się podczas takich spotkań będą rozpatrywane podczas podejmowania decyzji przy pracach nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zapewniają projektanci Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20.IV o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Galileusza 14.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz