Miasto widzi problem.

dziecko  Foto: sxc

W trosce o wzrok najmłodszych poznaniaków Miasto Poznań po raz pierwszy zarezerwowało środki na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki wad wzroku. Grupą, która objęta została świadczeniami, są 5-latki uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania, wskazane przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.

akcją objęte zostaną dzieci z przedszkoli
akcją objęte zostaną dzieci z przedszkoli

Na realizację ww. świadczeń w budżecie zarezerwowano 120 000 zł. Wady wzroku mają duże znaczenie w codziennym życiu i podejmowaniu różnorodnych aktywności dzieci i młodzieży. Mogą być jednym z czynników pogarszających wyniki w nauce oraz wpływają na ogólny rozwój psychoruchowy dziecka.

120.000 zł - czy jest potrzebna lupa by dostrzec te pieniądze? ;)
120.000 zł - czy jest potrzebna lupa by dostrzec te pieniądze? 😉

U małych dzieci wady wzroku można łatwo skorygować. Zbyt późne leczenie może doprowadzić do problemów ze wzrokiem w dorosłym życiu.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest wykonanie badań:

  • ostrości wzroku do dali i do bliży (Pinhole test),
  • oceny ustawienia i ruchomości gałek ocznych (Cover test),
  • oceny widzenia przestrzennego (test muchy)

oraz przekazanie na piśmie informacji rodzicom/opiekunom o wynikach przeprowadzonych badań z zaleceniem dalszego postępowania. Od realizatora ww. świadczeń wymagane jest pisemne przedstawienie wyników przeprowadzonych badań, danych statystycznych oraz ocena przebadanej populacji pod kątem występowania wad wzroku.

badania na terenie przedszkoli przeprowadzane będą w terminie od listopada do grudnia
badania na terenie przedszkoli przeprowadzane będą w terminie od listopada do grudnia

Wybrany w drodze konkursu ofert Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VISUS z siedzibą w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 16/8 w terminie od listopada do stycznia 2010 r. realizować będzie ww. zadanie (badania na terenie przedszkoli przeprowadzane będą w terminie od listopada do grudnia br). Świadczenia odbywać się będą na terenie przedszkoli, w porozumieniu z dyrektorami placówek oraz rodzicami/opiekunami dzieci. Przed rozpoczęciem realizacji świadczenia, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Przewidywana liczba beneficjentów: 4183 dzieci.

informacja: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz