POZnań

Miasto nie uległo dyktatowi arcybiskupa

Pomnik Wdzięczności nad Maltą (wizualizacja)  Foto: materiały prasowe

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zarządca w imieniu Miasta placu Adama Mickiewicza, nie wyraził zgody na ustawienie na nim wystawy „Wdzięczni za Niepodległość” a tym samym 5. metrowego pomnika Chrystusa.

W niedzielę arcybiskup Gądecki zapraszał wiernych na przyszłotygodniowe uroczystości wiedząc, że Komitet Odbudowy Pomnika, organizator wystawy nie posiada stosownych zezwoleń i zgodnie z przepisami prawa nie był ich w stanie uzyskać w ciągu 7 dni.

Wnioskodawca wystawy tym samym nie uzyskał wymaganych prawem pozytywnych opinii i nie dostarczył odpowiedniej dokumentacji, w tym tej technicznej do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, by Wydział mógł odnieść się do kwestii bezpieczeństwa ogromnej konstrukcji pomnika.

Figura Chrystusa - współczesny odlew

Kwestie przestrzegania prawa i bezpieczeństwa mieszkańców są kluczowe dla prezydenta Miasta i  podległych mu jednostek.Miejski Konserwator Zabytków w swojej opinii informuje wnioskodawcę, że: „z konserwatorskiego punktu widzenia nie można traktować kopii figury Chrystusa z Pomnika Wdzięczności o wysokości 5,3 m i wadze ok. 2 ton jako standardowego elementu wystawy plenerowej. W obecnym kontekście przestrzennym placu zorganizowanym przez pomniki Adama Mickiewicza i Poznańskich Krzyży umieszczenie w ich sąsiedztwie kolejnego wielkogabarytowego monumentu budzi zastrzeżenia konserwatorskie”.

Plastyk miejski z kolei poinformował wnioskodawcę, że zgłoszenie wymaga doprecyzowania i korekty zaproponowanej formy i układu wystawy. Dopiero wówczas można wyrazić ostateczną opinię. W uzasadnieniu opinii czytamy, że:

Umieszczenie ekspozycji (20 plansz 120×140 cm) na osi pomnika Poznańskiego Czerwca nie jest właściwym rozwiązaniem. Powinna ona zostać dosunięta do wschodniej krawędzi placu lub zgodnie z przyjętą praktyką zostać zlokalizowana wzdłuż ul. św. Marcin w odległości ok. 15 metrów od krawędzi ulicy. Moje zastrzeżenia budzi także pięciometrowej wysokości statua jako element wystawy.

W przestrzeni pl. Mickiewicza, w bliskim sąsiedztwie pomników Poznańskiego Czerwca i Adama Mickiewicza, będzie powodować kompozycyjny chaos. I choć miałaby być ona czasowym elementem w tej przestrzeni to dbałość o ład przestrzenny powinna dotyczyć także czasowych elementów, o co wnioskują także mieszkańcy i liczne organizacje społeczne. Właściwym rozwiązaniem byłoby umieszczenie mniejszej wielkości makiety statuy lub makiety pomnika jako elementu proporcjonalnego do plansz z ekspozycją i dopasowanego do charakteru przestrzeni”.

Plastyk miejski prosi także o przesłanie drogą mailową zdjęć lub wizualizacji nośnika, na jakim eksponowane będą plansze, gdyż jak zaznacza: „dobrze, by i ten element nie miał charakteru przypadkowego, ale był estetycznym składnikiem całości”.

O decyzji ZDM poinformował Komendę Miejską Policji oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Poniżej zdjęcie z uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności 30 października 1932.

Odsłonięcie w Poznaniu monumentalnego pomnika Wdzięczności (Serca Jezusowego)

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz