POZnań

Miasto chce przejąć Dworzec Główny

Dworzec Poznań Głowny  Foto: TD

Miasto chce przejąć od PKP teren, na którym stoi dworzec Poznań Główny. Powodem ma być brak realizacji zobowiązań kolejowej spółki. Wniosek w tej sprawie trafił do Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Dworzec powinien być wizytówką miasta, a tak niestety nie jest. Rocznie korzysta z niego 19.000.000 osób. Budynek jest niefunkcjonalny, pasażerowie mają często problem, żeby się w nim odnaleźć. Spółka PKP obiecywało modernizację dworca, ale brak było konkretnych działań.

31 grudnia 2017 roku upłynął czas na wykonanie postanowienia umowy partycypacyjnej z marca 2011 roku – wyjaśnia Hanna Surma z poznańskiego Urzędu Miasta – zgodnie z nią miała zostać wybudowana kładka dla pieszych biegnąca od centrum handlowego, wzdłuż istniejącego budynku dworca kolejowego, aż do ul. Głogowskiej, koło Dworca Zachodniego.

Umowa ta do dziś nie została zrealizowana. Miasto Poznań wielokrotnie postulowało także przywrócenie w starym budynku Dworca Głównego przestrzeni do obsługi podróżnych oraz konieczność zmian na placu Dworcowym.

Ponieważ teren, na którym znajduje się budynek dawnego dworca, zarządzany jest przez PKP, Miasto nie może samodzielnie podejmować żadnych działań o charakterze inwestycyjnym i planistycznym. Właśnie to było powodem wystąpienia przez Miasto do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem mającym na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji przyznającej PKP tytuł prawny do tego terenu.

Brak udokumentowania przez PKP prawa zarządu do nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. skutkuje tym że, przeszły one w tym terminie, z mocy samego prawa, na własność gminy – podkreśla Hanna Surma – z dokumentów dotychczas zgromadzonych przez Urząd Miasta wynika, że taki stan zaistniał w odniesieniu do terenu dworca.

Zdaniem władz Poznania decyzja Wojewody Wielkopolskiego, stanowiąca podstawę wpisu PKP w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego, została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Prezydent miasta przekonuje, że komunalizacja terenów dworca wydaje się na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem, który przywróci go Poznaniowi, jego mieszkańcom i pasażerom.

Użyte w artykule zdjęcia: TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz