POZnań

Kosztowne “dobre zmiany” w poznańskiej edukacji

Rozpoczęcie roku szkolnego  Foto: UMP

Tylko w tym roku w związku z wprowadzoną w styczniu rządową reformą oświaty, władze miasta będą musiały znaleźć w budżecie dodatkowo ponad 13 mln zł. Kolejne wysokie koszty dla samorządu spowoduje planowana likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioletniej podstawówki.

Szkoła podstawowa na ul. Jarochowskiego - historyczny napis na budynkuNajważniejszą zmianą przeprowadzoną przez rząd było cofnięcie wieku obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat. Skutkiem tej reformy była konieczność tworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach, gdyż zgodnie z ustawą oświatową samorząd ma obowiązek zapewnienia edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Powstało kilkadziesiąt nowych oddziałów przedszkolnych, w tym także tzw. zerówek w szkołach. Budżet poznańskiej oświaty na 2016 r. nie uwzględniał środków na oddziały przedszkolne w podstawówkach, gdyż miały one przestać istnieć. Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych wiązało się z koniecznością stworzenia nowych etatów. Łącznie powstało ich ponad 137.

Wprowadzone zmiany w ustawie oświatowej oznaczają, że tylko do końca 2016 roku na organizację oświaty, Miasto będzie musiało wydać dodatkowo ponad 13 250 000 zł m.in. na dodatkowe 73 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 100 etatów pedagogicznych i 10 etatów administracyjno-obsługowych a także 20 oddziałów w przedszkolach oraz 43 etaty pedagogiczne i 30 etatów administracyjno-obsługowych. To także dodatkowe koszty związane z utrzymaniem opieki świetlicowej oraz nakłady na remonty i wyposażenie dla nowo tworzonych oddziałów.

Straty dla samorządu z powodu wprowadzonych zmian są już teraz bardzo duże. Kolejne wysokie koszty – i to nie tylko w wymiarze czysto finansowym – spowoduje realizacja, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 czerwca 2016 roku, dalszych zmian w systemie oświaty. Miałyby one zacząć obowiązywać już 1 września 2017 roku.

Przez ostatnie lata gimnazja wypracowały nowatorskie, autorskie metody i projekty pracy z młodzieżą w okresie dorastania. Teraz zostaną zlikwidowane. Puste roczniki w naborze do szkół podstawowych, czy kumulacja dwóch pełnych roczników szkolnych w naborze do szkół ponadgimnazjalnych w 2020 roku, to kolejne trudne problemy, którym samorządy będą musiały sprostać. Te zmiany będą oznaczać dla naszego samorządu konieczność poniesienia kolejnych bardzo wysokich kosztów związanych z dostosowaniem szkół do nowego systemu – mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Zagrożeń związanych z powrotem do 8-letniej podstawówki jest dużo więcej. Od strony organizacyjnej dużym wyzwaniem, obarczonym wysokim ryzykiem związanym z terminem ogłoszenia zmian legislacyjnych, jest przygotowanie przez samorząd nowej siatki szkół podstawowych oraz ich obwodów w bardzo krótkim czasie. To z kolei pociągnie za sobą – nieuniknioną w sytuacji przekształcania i likwidacji szkół w całej sieci – wymianę kadry kierowniczej oraz pedagogicznej. Należy się w związku z tym liczyć z dalszym wzrostem liczby urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Użyte w artykule zdjęcia: MOs810 / wikipedia, UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz