POZnań

Koniec z indeksami!

Studenci na Starym Rynku - 1.04.2011 r.  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza rozpoczęły się w miniony poniedziałek, uroczystą inaugurację uczelnia ma jednak przed sobą. Oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego nastąpi jutro o 10:00 w Auli, przy ulicy Wieniawskiego 1.

Rozpoczynający się właśnie rok akademicki będzie dla społeczności Uniwersytetu rokiem szczególnym. Podczas inauguracji, po raz pierwszy w historii Uczelni nowi studenci nie otrzymają indeksów, lecz listy immatrykulacyjne. Stanie się tak, ponieważ żacy rozpoczynający w tym roku naukę na trzech wydziałach: Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa nie otrzymają tradycyjnych, papierowych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć. W zamian, wydziały te będą prowadzić wśród studentów I roku elektroniczne dokumentowanie przebiegu studiów (tzw. „elektroniczne indeksy”).

W roku akademickim 2012/2013 “elektroniczne indeksy” pojawią się na wszystkich wydziałach UAM. Oprócz immatrykulacji studentów I roku podczas Inauguracji nastąpi także wręczenie medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. dr. hab. Jerzemu Kmicie. Każdy z obecnych gości będzie miał również okazję do wysłuchania wykładu inauguracyjnego prof. dr. hab. Rafała Drozdowskiego pt. Promodernizacyjna misja Uniwersytetu.

Studenci na Starym Rynku - 1.04.2011 r. Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz