K U L T U R A

Koncert rozproszony z Centrum Szyfrów Enigma

Open Lab CSE  Foto: CSE / materiały prasowe


Z okazji przypadającej w grudniu 89. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez polskich kryptolo-gów, Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu zaprasza na koncert „Sub Rosa”, który odbędzie się 16 grudnia w przestrzeni wystawy głównej CSE.

Eksperymentalna formuła koncertu rozproszonego na instrumenty, głosy i tajemnicę, została wypracowana w ramach prowadzonej przez Patryka Piłasiewicza otwartej interdyscyplinarnej pracowni: CSE Open Lab. Do udziału w pierwszej edycji pracowni zaproszeni zostali m.in. stu-denci Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

W czasie koncertu, goście spacerujący po wystawie dedykowanej polskim kryptologom, staną się uczestnikami koncertu z udziałem wielu muzyków, którzy w różnych miejscach wystawy wykonywać będą swoje utwory zainspirowane historiami kryptologów i wystawą w Centrum Szyfrów Enigma.

Tytułowa sub rosa po łacinie oznacza „pod różą” i odnosi się do starożytnego użycia róży jako symbolu tajemnicy. Tajemnica i poufność, które stanowią podstawowy kontekst przeprowadzo-nego z sukcesem przez poznańskich matematyków ataku na szyfr niemieckiej maszyny szyfru-jącej, stały się punktem wyjścia dla artystów. Rozproszone, muzyczne interwencje wplecione w skonstruowaną z faktów naukowych i historycznych narrację wystawy o poznańskich kryptolo-gach, nadadzą jej przez ten jeden wieczór nowy, tajemniczy, muzyczny wymiar. Tytułowa róża odegra zaś rolę symbolicznego podziękowania dla kryptologów za ich sukces, który wpłynął na zmianę biegu historii i losy nas wszystkich.

Składający się z wielu zaskakujących rozdziałów koncert „Sub Rosa” w Centrum Szyfrów Enig-ma wzbogaci występ Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza, który przygotował na ten wieczór specjalny repertuar.

89 lat temu Marian Rejewski – matematyk i absolwent Uniwersytetu Poznańskiego złamał po raz pierwszy szyfr Enigmy, dokonując tym samym wyczynu powszechnie uznawanego za niemożli-wy. Pod koniec grudnia 1932 roku Rejewski odczytał pierwsze informacje przesyłane za po-średnictwem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wkrótce dołączyli do niego Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Polacy osiągnęli ten i kolejne sukcesy dzięki zastosowaniu metody matema-tycznej zamiast lingwistycznej, realizując w ten sposób pomysł ówczesnego kapitana Maksymi-liana Ciężkiego z Biura Szyfrów Wojska Polskiego.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wejściówki na koncert “Sub Rosa” dostępne są w następujących przedziałach czasowych:
17:15 – 17:45 (kolejne wejścia co 15 minut)
18:00 – 18:45 (kolejne wejścia co 15 minut)
19:00 – koncert Chóru Kameralnego UAM (wejście tylko o godz.19:00)

8XSJ82 Foto: CSE / materiały prasowe

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce obowiązuje limit uczestników. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa wejścia na koncert będą odbywały się co 15 minut. Każde wejście na wystawę gwarantuje możliwość wysłuchania wszystkich muzyków. Koncert ma charakter ciągły, a publiczność będzie przechadzać się po kolejnych salach wystawy, spotykając w nich kolejnych muzyków.
Wejściówki można odbierać wyłącznie osobiście w kasach CSE od czwartku 9.12.21 do czwartku 16.12.21.

Użyte w artykule zdjęcia: CSE / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz