Aglomeracja

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 23.IV

Zapraszamy do KALENDARIUM POZNANIA   Foto:

23 KWIETNIA Słońce w znaku Byka

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – obchodzony z inicjatywy wydawców hiszpańskich, ustanowiony przez UNESCO w marcu 1997 roku.

Kościół katolicki: uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski

Turcja – Narodowy Dzień Niepodległości i Dzień Dziecka

Wielka Brytania – Święto Orderu Podwiązki

Urodzonym 23 kwietnia talenty praktyczne i przedsiębiorczość pozwalają radzić sobie w życiu. Mają jednak złożoną naturę i bywają wrażliwi i uczuciowi oraz lekkomyślni i zazdrośni. Niczym nieuzasadnioną podejrzliwością potrafią uprzykrzyć życie własne i osób, których pragną. Cenią przy tym wygodny i niekłopotliwy tryb życia.

Imieniny obchodzą: Ilona, Idzi, Jerzy, Wojciech, , Gerard

Jerzy to popularne w Europie imię późnogreckie Georgios, utworzone z terminów rolniczych: georgeo– uprawiam, georgia – rolnictwo. W Polsce popularne od XIII wieku. Mężczyzna o tym imieniu jest skromny, prostolinijny, prawdomówny i sprawiedliwy. Jego naiwność i wiarę w dobre intencje często wykorzystują inni udzie. Łatwo popada w złość, melancholię i depresję.

Ilona jest węgierską formą imienia Helena. Ilona jest kobietą zdecydowaną, ma uzdolnienia kierownicze, nie lubi, gdy ktoś wydaje jej polecenia lub rozkazy. Postępuje sprawiedliwie, jest szlachetna i prostolinijna. Energiczna, pełna temperamentu, wrażliwa. Ceni towarzystwo. Pozostaje wierna mężczyźnie, którego wybrała.

Wojciech to imię pochodzenia słowiańskiego, tłumaczone jako “ten, kto znajduje uciechę, radość w wojowaniu, kogo cieszy walka”. Wojciech jest energiczny i pracowity. Zdolny do epokowych odkryć. Ma krytyczny umysł, szybko i trafnie podejmuje decyzje. Wcześnie zakłada rodzinę. Ma dar jednania przeciwników, uchodzi za człowieka prawego.

Patron dnia św. Wojciech, biskup i męczennik został zamordowany przez pogańskich Prusów, gdy przybył do nich jako misjonarz w 997 r. Świętemu Męczennikowi zawdzięcza polski Kościół ustanowienie w Gnieźnie arcybiskupstwa. Uniezależniało to polskich biskupów od niemieckiego arcybiskupstwa w Magdeburgu. Św. Wojciech jest jednym z głównych patronów Polski.

Cytaty na dziś:

W życiu towarzyskim chodzi zawsze albo o polowanie na męża, albo o ucieczkę przed nim. Oscar Wilde

Potrzebniejsze jest studiować ludzi niż książki. Francois de La Rochefoucauld

Baran idzie przed Bykiem, po Bliźniętach Raki, Lew przed Panną uchodzi – te są letnie znaki. Przysłowie

KALENDARIUM POZNANIA 2KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1253 Książęta Bolesław Pobożny i Przemysł I dokonali lokacji miasta Poznania na prawie niemieckim. Założycielem miasta, a zarazem jego pierwszym wójtem był Tomasz z Gubina, który w roku 1253 otrzymał z rąk Przemysła I i Bolesława Kaliskiego zwanego Pobożnym – książąt panujących w Wielkopolsce, przywilej lokacji miasta. Miasto zostało założone na prawie magdeburskim, na mocy którego Tomasz z Gubina i jego potomkowie stali się dziedzicznymi urzędnikami zarządzającymi miastem w imieniu władcy (wójtami). W pierwszym okresie po lokacji miasta posiadali oni szereg przywilejów prawnych i finansowych, nadanych im przez władcę. Po krótkim czasie, przedstawiciele głównych rodów miasta (patrycjat) utworzyli Radę Miejską, na której czele stał burmistrz.

Tomasz z Gubina otrzymał tereny na lewym brzegu Warty (tereny nizinne, uprawne, lecz zalewowe). Otoczone one były usytuowanymi na wzgórzach osadami: na północy osadą Winiary (teren dzisiejszej Cytadeli), na zachodzie osadą z kościołem Św. Wojciecha, obok niego wzgórzem zwanym dzisiaj Górą Przemysława. Dalej znajdowało się wzgórze zwane Muszą Górą (dzisiejszy Plac Wolności), które sąsiadowało z osadą z kościołem św. Marcina. Po stronie południowej znajdowała się osada Rybaki. Na terenie otrzymanym przez Tomasza z Gubina znajdowała się tylko jedna osada z kościołem św. Gotarda, którą otrzymali wcześniej Dominikanie.

Pozostały teren jako niezabudowany, dawał możliwość zaplanowania nowego miasta według panujących wówczas koncepcji urbanistycznych. Centralnym miejscem miasta był plac handlowy z budynkami publicznymi, który sąsiadował z głównym kościołem miasta. Ulice zostały zbudowane na wzór szachownicy, a całość została otoczona murem z około 30 basztami i wieżami. Do miasta prowadziły cztery bramy: od strony wschodniej (od Warty) – Wielka i Wodna, od strony południowej Wrocławska, od strony północnej Wroniecka, a od strony zachodniej bramy nie było. Teren otrzymany przy lokacji i oznaczony murami określał przez ponad 500 lat granice urbanistyczne i administracyjne Poznania.

Od momentu lokacji miasta, stało się ono ważnym ośrodkiem rzemiosła (skórzano – futrzarskiego, tkackiego, spożywczego). Od XIII wieku Poznań stał się licznym skupiskiem Żydów (około 20% mieszkańców), co spowodowało, iż była to największa i najważniejsza gmina żydowska w Wielkopolsce.

Od XIV wieku miasto stało się siedzibą starosty generalnego Wielkopolski i stolicą województwa. Dzięki temu już pod koniec tego wieku Poznań był jednym z ważniejszych ośrodków handlu (sukno, futra, skóry, bydło, zboże) na szlaku z Litwy i Rusi do Niemiec i z Krakowa do Szczecina (1394 rok – uzyskanie prawa składu). Od połowy XIV wieku w mieście odbywały się targi świętojańskie. (http://www.poznancity.republika.pl/h1.htm)

1296 Po śmierci króla Przemysła II w Poznaniu odbył się zjazd możnowładców i duchowieństwa, na którym postanowiono, iż władcą Polski zostanie Władysław Łokietek.

1945 Po wojnie rozpoczęły się zajęcia na Uniwersytecie Poznańskim.

1969 W wyniku wypadku w wieku 37 lat Krzysztof Komeda, [Krzystof Komeda-Trzciński] kompozytor i pianista jazzowy. Jako pierwszy wprowadził na polskie sceny jazz nowoczesny, rozgłos przyniosła mu muzyka napisana do filmów Polańskiego (Dwaj ludzie z szafą, Nóż w wodzie). Od czwartego roku życia pobierał lekcje gry na fortepianie. W wieku ośmiu lat został przyjęty do konserwatorium poznańskiego, jednak wojna pokrzyżowała plany edukacji muzycznej. Przez lata wojny naukę gry pobierał prywatnie, a po zakończeniu wojny (do 1950 r.) zgłębiał teorię muzyki i grę na fortepianie w szkole państwowej. Po skończeniu szkoły średniej rozpoczął (za namową matki) studia medyczne wybierając laryngologię, chcąc dokształcać się w dziedzinie fonetyki. Po zakończeniu studiów lekarskich, Trzciński, rozpoczął pracę w klinice laryngologicznej w Poznaniu. W tym też okresie zaczął używać (dla potrzeb występów scenicznych) pseudonimu “Komeda”, chcąc ukryć swoją fascynację muzyką jazzową przed przełożonymi i współpracownikami z pracy. Jazz, pomimo “odwilży” październikowej 1956 roku, nadal był postrzegany przez władzę bardzo nieufnie. Fascynacja jazzem i przyjaźń ze znanymi muzykami wzmocniły związki Krzysztofa Trzcińskiego z muzyką, co było przyczyną rezygnacji z pracy w klinice w Poznaniu i poświęcenie się pracy muzycznej. Współpracował z pierwszym, powojennym, pionierskim zespołem jazzowym – krakowsko-łódzką grupą “Melomani”, której filarami byli Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski i Witold Kujawski. Grał z różnymi poznańskimi grupami rozrywkowymi m.in. z grupą Jerzego Grzewińskiego, która przekształciła się w zespół dixielandowy. Dixieland jednak nie spełniał aspiracji muzycznych Komedy. Pociągała go przede wszystkim muzyka nowoczesna – “modern jazz”. Dzięki tej pasji powstał “Komeda Sextet” (1956). Komeda zaprosił do współpracy Jana “Ptaszyna” Wróblewskiego i Jerzego Miliana odnosząc spektakularny sukces na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie. (ur. 27.04.1931).

http://www.youtube.com/watch?v=GPLg0uDB3U4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=deyc4uLg8ew

Zdarzyło się 23 kwietnia

997 Wojciech, biskup praski został zabity przez Prusów, prawdopodobnie w okolicach Elbląga. Kościół katolicki uznał go za męczennika. Św. Wojciech jest patronem Polski.

1348 Edward III ustanowił Order Podwiązki.

1401 Papież Bonifacy IX udzielił dyspensy od przeszkody małżeńskiej, dla zawarcia związku małżeńskiego między Anną Cylejską a królem Polski Władysławem Jagiełło.

1500 Portugalski żeglarz Pedro Cabral wylądował w Ameryce Południowej i zaanektował Brazylię (Terra da Vera Cruz). Dokładnie rok później armadą 6 statków powrócił do Lizbony.

1815 Urodził się Adam Piotr Mierosławski, podróżnik, żeglarz, powstaniec. Znany był jako odważny żeglarz (handlujący m.in. z piratami), żołnierz Wiosny Ludów, jako dowódca – o cechach despotycznych. W okresie po upadku powstania listopadowego był także ważną postacią francuskiej masonerii (w loży w Besancon). Znalazł swe miejsce w późniejszej literaturze, jako bohater powieści Mariana Mickiewicza – „Odmieniec”.

1867 Opatentowano Zoetrop, pierwsze urządzenie do pokazywania ruchomych obrazów, wynalezione przez Williama E. Lincona.

1867 Królowa Victoria i cesarz Napoleon III ogłosili plany budowy tunelu pod kanałem La Manche.

http://www.youtube.com/watch?v=om0lOcNjdOA

1917 Urodził się Dorian Leigh, amerykańska supermodelka. Stała się prekursorką top modelek, jej zdjęcia siedmiokrotnie w ciągu jednego roku (1946) były na okładce Vogue. (zm. 2008).

1928 Urodziła się Shirley Temple, amerykańska aktorka i dyplomata. Największa dziecięca gwiazda w dziejach kina.

http://www.youtube.com/watch?v=5yR7ONpWlIE

1935 Prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał tekst nowej konstytucji – „kwietniowej”. Na jej mocy wprowadzono w Polsce autokratyczny, prezydencki system rządów (zerwano z trójpodziałem władzy, stawiając prezydenta ponad władzami ustawodawczą i sądowniczą), zniesiono proporcjonalność wyborów.

1936 W Vernon, w Teksasie, urodził się Roy Orbison. Jednym z jego pierwszych przebojów była piosenka “Only The Lonely” z 1960 roku, a największym hitem stało się nagranie “Oh, Pretty Woman” – w roku 1964 przez trzy tygodnie był to Numer Jeden na liście “Billboardu”. Kilka lat temu piosenka została przypomniana dzięki filmowi “Pretty Woman”. W 1987 r. Roy Orbison został wpisany do Rock And Rollowego Salonu Sławy. Rok później został członkiem supergrupy Travelling Wilburys, wspólnie z Bobem Dylanem, Jeffem Lynem, Tomem Pettym i Georgem Harrisonem. Zmarł 6 grudnia 1988 na atak serca – jego ostatnim, pośmiertnym przebojem, została piosenka “You Got It”, pochodząca z ostatniego albumu “Mystery Girl”.

http://www.youtube.com/watch?v=mBrbpWwWafQ

1945 Państwowy Urząd Repatriacyjny przystąpił do organizowania akcji przesiedleńczej na odzyskane ziemie zachodnie i północne.

1956 Sąd Najwyższy USA zdecydował o zakończeniu segregacji w autobusach.

1966 Urodził się Piotr Klatt, lider i wokalista grupy Róże Europy, a wcześniej Lalki Kaliguli. Jest także dziennikarzem radiowym i telewizyjnym.

http://www.youtube.com/watch?v=JiCC75b218I&feature=related

1968 W Anglii wypuszczono do obiegu pierwsze monety w systemie dziesiętnym, 5 i 10 pensów.

1969 Urodziła się Renata Mauer-Różańska, polski strzelec sportowy, zdobywczymi złotego medalu na Olimpiadzie w Atlancie oraz Sydney.

1979 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów: „Heart Of Glass” – Blondie.

http://www.youtube.com/watch?v=8CmhqoB1lNE

1980 Urodziła się Małgorzata Socha, polska aktorka (BrzydUla jako Violetta Kubasińska).

1984 Zidentyfikowano AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome – zespół nabytego niedoboru odporności), chorobę wywoływaną przez wirus HIV.

1985 Po 99 latach sukcesów Coca-Cola ogłosiła zmianę tajnego składu swego najlepiej sprzedającego się na świecie napoju bezalkoholowego, z czego jednak w niedługim czasie się wycofała.

1985 Madonna otrzymała poczwórną „Platynową płytę” za album „Like A Virgin”.

1990 Namibia została członkiem ONZ.

1992 Po zabiegu rzymskich lekarzy zaszła w ciążę najstarsza kobieta w historii, 62 letnia Cocetta Ditessa.

1992 McDonald’s otworzył pierwszą restaurację w Chinach.

1993 Erytrea zadecydowała o odłączeniu się od Etiopii.

1994 Rozpoczął się 2 dniowy Kongres Zjednoczeniowy Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Przewodniczącym nowego ugrupowania pod nazwą Unia Wolności został wybrany Tadeusz Mazowiecki, wiceprzewodniczącym – Donald Tusk.

1999 Sejm zgodził się na wprowadzenie do polskiego prawodawstwa instytucji separacji małżeńskiej.

2000 Nr 1 bryt. listy przebojów “Toca’s iracle” – Fragma; UK Top Album “Play” – Moby.

http://www.youtube.com/watch?v=kOHG5_HixdI

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz