Kalendarium

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 18 LUTEGO

Grochowe Łąki - przystanek 1967  Foto:

18 LUTEGO Słońce w znaku Wodnika

Święto Narodowe Gambii

Urodzeni 18 lutego są ludźmi czynu, mają świadomość swoich celów. Potrafią dokładnie zagłębić każdy problem i wypracować przejrzysty program. W swoich koncepcjach nie są oderwani od życia, lecz tkwią w rzeczywistości obiema nogami.

Jeżeli są przekonani o słuszności przedsięwzięć, wówczas towarzyszy im zdecydowanie i nieugiętość. Mimo, że mają poczucie godności to nie obce im jest karierowiczostwo i zarozumiałość.

KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1538 Zmarł w Poznaniu książę Jan, biskup poznański,  nieślubny syna Zygmunt I Starego.

Swoim nowym biskupstwem nie nacieszył się długo, wkrótce po swoim ingresie (24 marca 1537) zapadł na gorączkę czterodniową (febra quartana) i po kilku miesiącach zmarł w wieku 39 lat. Zgodnie ze swym życzeniem został pochowany w katedrze wileńskiej (31 marca 1538), w ufundowanej przez siebie kaplicy zwanej Januszowską .

Biskup Jan Foto: wikipediaJedenastoletniego chłopca ojciec mianował w 1510 r. kanonikiem krakowskim, wystarał się mu oczywiście przy tym o dyspensę od przeszkód kanonicznych u papieża Juliusza II oraz o nadanie szlachectwa. W latach 1512–1516 Jan studiował prawo rzymskie i kanoniczne na uniwersytecie w Bolonii. W tym czasie Zygmunt I (ok. 1514) nadał mu tytuł „z Książąt Litewskich”. Pomimo braku święceń kapłańskich książę czynił postępy w kościelnej karierze. Jeszcze podczas studiów we Włoszech otrzymał kolejną prebendę, prepozyturę płocką, a w 1516 r. został dodatkowo kanonikiem poznańskim. W latach 1518-1519 Jan pełnił funkcję jednego z sekretarzy królewskich.

Ojciec zamierzał wystarać się mu o jakieś biskupstwo na Węgrzech, jednak ostatecznie posłał syna na Litwę. W 1519 roku papież Leon X wyraził zgodę na objęcie przez Jana biskupstwa wileńskiego. Biskup nadal nie miał święceń kapłańskich. Prawdopodobnie wiązało się to z rodzącymi się od czasu do czasu projektami ożenienia go, np. w 1526 r. z księżną mazowiecką Anną i nadania mu w lenno Mazowsza. Dopiero w 1531 r. książę nabrał ostatecznie pewności, że pozostanie w stanie duchownym i przyjął święcenia.

1769 Szlachetni konfederaci [barscy], pojmani przez Moskali w różnych miejscach i przyprowadzeni do Poznania, zostali zamknięci w wieży bramy Wrocławskiej.

Po wielkiej biedzie, cierpiąc przez długi czas głód i pragnienie, na usilną prośbę jaśnie wielmożnych panów z Wielkopolski zebranych w Poznaniu, zostali zwolnieni, po uprzedniej przysiędze, że nigdy już nie dołączą do konfederatów i spisaniu imion ich oraz poręczycieli.

W kolejne dni, aż do końca miesiąca nie zdarzyło się nic godnego zapisania, poza tym, że szlachetni konfederaci kilkakrotnie podchodząc do granic miasta, na przedmieściu Św. Wojciecha i Berdychowie pojmali pełniących straż kozaków i związanych uprowadzili ze sobą. Dlatego, ze względu na bezpieczeństwo, wiele nocy bezsennie spędzali kozacy, pilnujący rynku miejskiego i żołnierze piechoty patrolujący ulice.

Na podstawie: Kroniczka rezydencji Karmelitów Trzewiczkowych w Poznaniu przy kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa na ul. Żydowskiej. Opracowane przez Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, 2005

1941 Uroczyste otwarcie wyremontowanego hotelu „Ostland” (Rzymskiego) w Poznaniu. Hitlerowcy otwarcie hotelu uświetnili m.in. 1500 butelkami wina, zrabowanymi z bogatych piwnic Hotelu Bazar.

Hotel Ostland w Poznaniu, rolk 1944, obecnie Hotel Rzymski Foto: fotopolska.eu

1945 Pierwszy szturm Cytadeli poznańskiej.

1962 Swoje 69 urodziny (formalnie 20 lutego) Jarosław Iwaszkiewicz postanowił obchodzić w Poznaniu.  Literat fetowany był podczas wieczoru w Klubie Od Nowa przy ul. Wielkiej i podczas kolacji w Hotelu Bazar. Laudację wygłosił poeta Ryszard Danecki, wspominając wiersz „Warkocz Jesieni”, który został napisany przez Iwaszkiewicza podczas Konkursu Wieniawskiego w 1953 r. oraz Lato 1932 – wiersz jedenasty.

Jarosław IwaszkiewiczGdy stopnieją już śniegi, to pomiędzy trawą,
Podobną do uschniętych włosów złej kobiety,
Wykwitną zmarłe śruby i sprężyn bukiety,
Które jak wielkie kwiaty wypryskują rdzawo.

Na podwórku, pomiędzy trumny samochodów
Połamanych, przychodzą blade, głupie dzieci,
Aby pośród na pół zgniłych , wpół zielonych śmieci,
Odszukać trup kocięta, zrzuconego ze schodów.

Wiosna wtedy naprawdę przemówi do ludzi,
I zamyślone baby gapiące się w oknie,
Myślą o sennych wierszach, ziewają okropnie
I idą spać samotnie. Śmierć je czasem budzi.

Jak dobrze jest poczuć wśród zębów żelastwa
Ciałem spoconym ziemię, a w ziemi robaki,
Wywlec je z ciepłej gleby i wbijać na haki
Za przynętę, nim sami padniemy ich pastwą.

Na to wszystko Jarosław Iwaszkiewicz tak odpowiedział: Jestem poruszony, że właśnie ten wiersz był tutaj tak szeroko omawiany. Mogę to wytłumaczyć tylko poetycką intuicją. Bo napisałem go w Poznaniu. Lecz w żadnym wydaniu, w żadnej publikacji nie informuję o miejscu powstania tego fragmentu! Przejeżdżałem przez Poznań i zepsuł mi się samochód. Czekając na naprawę, siedziałem na pięterku warsztatu, skąd było widać podwórze, zawalone starym żelastwem, wraki aut, nędzne kępki traw i zabiedzone, snujące się wśród rupieci dzieciaki. Tylko kilka godzin trwał ten przymusowy postój w Poznaniu, gdzieś na skraju miasta, na Garbarach. [Źródło: Ryszard Danecki, Od Smakosza do Fregaty. Na szlaku poznańskiej cyganerii artystycznej, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2010, s. 59-60]

1965 Ukazał się pierwszy numer poznańskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nurt”.  Czasopismo ukazywało się do grudnia 1989 roku.

NurtPismo współtworzyli (w różnych latach) jako redaktorzy lub autorzy między innymi: Stanisław Barańczak, Edward Balcerzan, Przemysław Bystrzycki, Andrzej Górny,  Jerzy Kmita, Waldemar Kosiński, Bogusława Latawiec, Jerzy Litwinow, Alojzy Andrzej Łuczak, Jerzy Utrecht. Większość autorów publikujących w miesięczniku eseje popularyzujące nauki humanistyczne była związana z Instytutem Filozofii i Instytutem Kulturoznawstwa UAM.

Kształt graficzny był pod pieczą najpierw Tadeusza Piskorskiego, później Grzegorza Marszałka. Celem redakcji była integracja środowisk twórczych Poznania i Wielkopolski i ich prezentacja na forum ogólnopolskim.

Pismo publikowało reportaże, wywiady, artykuły i eseje poświęcone szeroko rozumianej problematyce społecznej, kulturalnej i naukowej. Specjalizowało się zwłaszcza w literaturze niemieckojęzycznej, skandynawskiej i rosyjskiej. Systematycznie publikowano recenzje filmowe, teatralne, muzyczne i plastyczne. Prezentowano ogólnopolską twórczość poetycka i prozatorską. Głównym celem działu naukowego czasopisma było propagowanie zagadnień związanych z badaniami humanistycznymi, a w szczególności poznańskiej szkoły metodologicznej.

1988 Podczas XXIV Sesji Miejskiej Rady Narodowej radny Tadeusz Pawłowski – zgłosił wnioski: l. W celu zagospodarowania i uporządkowania – rozważyć możliwość przekazania pasażu “Apollo” w użytkowanie Spółdzielni “Folklor”; 2. Nadać priorytet wszelkim pracom zmierzającym do zagospodarowania starego koryta Warty 3. Uzupełnić nasadzenia platanów przy ul. 27 Grudnia. KMP

Platany na 27 Grudnia (2013) Foto: TD

Platany na ulicy 27 Grudnia, 2013, fot: TD

1991 Po raz pierwszy na antenie studenckiego Radia Afera pojawiła się Lista Przebojów.

Tak wspomina to autor i prowadzący Jacek Y. Łuczak. [2021] To stało się właśnie dziś, ale 30 lat temu. 18 lutego 1991 roku. Co zaskakujące – poniedziałek! To musiał wymyślić jakiś szaleniec. Tak, to była pierwsza moja audycja w radiu Afera. Chociaż “moja” to za dużo powiedziane. Ja tylko dałem pomysł, a przecież ktoś musiał ten pomysł klepnąć! W papierowym notowaniu oprócz Jacka Łuczaka widnieją jeszcze dwa nazwiska.

Maciej Dzikowski to mój kumpel ze szkoły, który jednak był w radiu krótko – wspomina Jacek Łuczak. Natomiast Radek Szkudlarek to mój pierwszy nauczyciel i kontroler listy. Ktoś musiał nad tym panować! A więc prowadzących pierwsze notowanie było trzech! Zaskakujące? Nie ukrywam, że troszeczkę, ale naprawdę troszeczkę (takie ciut ciut) byłem tym faktem rozczarowany, bo zawsze chciałem robić tę audycję według własnego pomysłu. Udało się to dopiero w trzecim notowaniu. I poszło! Trzeba też pamiętać, że Lista miała co najmniej trzy nazwy za moich czasów: Lista Przebojów Radia Afera, Aferzasta i Top Łuczak.

ZDARZYŁO SIĘ 18 LUTEGO

1374 Urodziła się Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego.

Według niektórych źródeł miała poświęcić osobiste szczęście, planowane u boku Wilhelma Habsburga, na rzecz małżeństwa z księciem litewskim Jagiełłą. Była osobą światłą, głęboko religijną, zasłużoną w działalności charytatywnej. Zmarła przedwcześnie w 1399 roku, testamentem zdążyła swe kosztowności przeznaczyć na odnowienie Akademii Krakowskiej. Otoczona czcią i wdzięczną pamięcią, została kanonizowana w 1997 roku.

1478 Zginął utopiony w beczce małmazji Jerzy Clarence Stuart, książę Anglii, brat króla Edwarda IV. Skorzystał w ten sposób z prawa do wyboru rodzaju śmierci.

1546 Zmarł Marcin Luter, niemiecki reformator religijny.

Martin-Luther-1532 Foto: CC

1564 Zmarł Michał Anioł (Michalangelo Buonarotti), włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta doby Renesansu.Malował freski w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie, m. in. „Sąd Ostateczny”. Był również twórcą sławnego posągu Davida.

1685 Rene-Robert Cavalier, czyli Sieur de La Salle, założył pierwszą francuską kolonię w Teksasie, w forcie St Louis.

1787 Austriacki cesarz Jozef II zakazał pracy dzieci poniżej 8 uroku życia.

1834 W USA, w Nowym Jorku wydano pierwszą robotniczą gazetę “The Man”.

1846 W Galicji wybuchło powstanie chłopskie „rabacja” pod wodzą Jakuba Szeli.

1885 Opublikowano “Przygody Huckleberry Finna” Marka Twaina.

1900 W Amsterdamie założono klub piłkarski Ajax.

1911 W Indiach Henri Becquet dostarczył pierwszą pocztę lotniczą. Przewiózł 6 tysięcy listów na odległość zaledwie 8 kilometrów.

1915 Odwołano igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w 1916 roku w Berlinie.

1930 Pierwsza latająca krowa, Elm Farm, weszła na pokład samolotu; jej mleko zapakowano w kartony i zrzucono spadochronem nad St. Louis.

1933 W Tokio urodziła się Yoko Ono, awangardowa artystka japońska. Od 1969 roku była żoną Johna Lennona. Uznawana jest za przyczynę rozpadu The Beatles. Nagrywała płyty wspólnie z Johnem, a po jego śmierci solo.

1938 Urodziła się Halina Kunicka, polska piosenkarka.

http://www.youtube.com/watch?v=DzklwxGQIE0

1953 W kinie Loew’s State Theatre w Nowym Jorku odbyła się światowa premiera pierwszego pełnometrażowego filmu trójwymiarowego “Diabeł Bwana”.

1954 Urodził się John Travolta, aktor amerykański. (Pulp Fiction)

1955 Uchwała Rady Państwa PRL w sprawie zakończenia stanu wojny między PRL a Niemcami.

1979 W Telewizji ABC odbyła się premiera serialu “Korzenie – Następne pokolenia”.

1981 Uniwersytet Oxfordzki ogłosił, że Sue Brown będzie pierwszą kobietą, która wystąpi w roli sternika podczas corocznego wyścigu załóg wioślarskich na Tamizie, w których rywalizują reprezentanci uniwersytetów Oxford i Cambridge.

1984 Lady Pank – Fabryka małp – nr 1 w 96 notowaniu Listy Przebojów Programu 3.

1991 W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się premiera musicalu Janusza Józefowicza – Metro.

http://www.youtube.com/watch?v=hk6FvRbbEl0

1996 Odbyło się referendum uwłaszczeniowe – trzecie referendum w dziejach powojennej Polski.

Miało odpowiedzieć na pytanie, czy społeczeństwo chce powszechnego uwłaszczenia. Projekt referendum, wysunięty przez NSZZ “Solidarność”, spotkał się z niechęcią rządu. Mimo iż większość głosujących popierała powszechne uwłaszczenie, frekwencja była zbyt niska (32,4 proc.), by wynik referendum stał się wiążący.

2000 Sąd Najwyższy stanu Alabama orzekł, że kelnerka, która jako napiwek otrzymała los na loterię wart 10 milionów dolarów (kupon okazał się zwycięskim) nie musi dzielić się wygraną z kierownictwem restauracji, ani z innymi kelnerami.

2001 Armenia, najstarszy chrześcijański naród świata, obchodziła 1700-lecie chrztu.


2001 Nr 1 brytyjskiej listy przebojów: „Whole Again” – Atomic Kitten; UK Top Album „No Angel” – DIDO.

Imieniny obchodzą: Szymon, Konstancja, Wiaczesław, Zuzanna

Szymon, po hebrajsku imię to oznacza „wysłuchał Bóg modlitwy”, może też uchodzić za zgrecyzowaną formę żydowskiego imienia Symeon

Konstancja, to żeńska forma imienia Konstancjusz, constans po łacinie to stały, niezmienny

Użyte w artykule zdjęcia: fotopolska.eu, , CC, TD, wikipedia

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz