Stare Miasto

Jaki powinien być Plac Bernardyński?

Parkowanie na Placu Bernardyńskim - Poznań 03.07.2014 r.  Foto: Karolina

Badania dotyczące postrzegania staromiejskich rynków i oczekiwań związanych charakterystycznymi dla Poznania targowiskami, na zlecenie magistratu prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Efektem jest obszerny raport i pierwsze działania związane z rewitalizacją Placu Bernardyńskiego.

Plac Bernardyński (3)

W styczniu odbędzie się I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Placu Bernardyńskiego”.

Raport przygotowany przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza określa oczekiwania i preferencje mieszkańców, kupców i uczestników śródmiejskich placów targowych: Placu Bernardyńskiego i Wielkopolskiego.

W opinii ankietowanych staromiejskie place targowe, w tym Rynek Bernardyński powinni funkcjonować jako typowe miejskie rynki z funkcją handlową: świeżą żywością, warzywami i owocami. Powinny być alternatywą dla marketów proponując konkurencyjne ceny, ale przede wszystkim wyjątkową sąsiedzką atmosferę.

Poznaniacy, którzy wzięli udział w geoankiecie oczekują gruntownej modernizacji placów, poprawienia estetyki, wyglądu straganów i usunięcia szpetnych reklam. Rynki powinny też być miejscami wypoczynku z zielenią i ławkami. Zaznaczano, że warto te miejsca ożywiać w dni wolne od handlu, proponując poznaniakom inne atrakcje jak giełdy czy tematyczne targi.

Badani postulowali także lokalizację w tych miejscach stacji roweru miejskiego, ale też wskazywali na problemy parkingowe. I warto też, żeby wyznaczyć managera – gospodarza takiego placu – odpowiedzialnego za jakość przestrzeni i obywających się tam wydarzeń.

Na temat dalszych oczekiwań co do założeń rewitalizacji Placu Bernardyńskiego będzie można porozmawiać podczas spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, we wtorek, 7 lutego 2017 r. o godzinie 17.00, w Sali Sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

Plac Bernardyński (4)

Użyte w artykule zdjęcia: Karolina, TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz