POZnań

Jak ma się rozwijać centrum Poznania?

Konsutacje na Placu Wolności  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Konsutacje na Placu Wolności Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterDzisiaj rozpoczyna się debata o przyszłości szerokiego centrum Poznania. Wcześniej mieszkańcy mogli wziąć udział w konsultacjach wypełniając ankiety opracowane przez Instytut Socjologii UAM. Czerwony, piętrowy autobus z ankietami przez kilka dni parkował w różnych częściach miasta. Teraz czas na pierwszy etap debaty.

Celem debaty jest zebranie opinii mieszkańców, ale też osób i instytucji które “korzystają” z tej części miasta. Organizatorzy chcą poznać problemy i potrzeby śródmieścia, chcą rozmawiać o mocnych i słabych stronach śródmieścia. Ankieta pomoże przygotować założenia oraz następnie opracowanie wieloletniego programu rozwoju i odnowy centrum Poznania. Ma on mieć charakter wykonawczy i zintegrowany, a więc obejmujący różne pola i dziedziny aktywności miejskiej na terenie śródmieścia – podkreślają organizatorzy całego przedsięwzięcia.

Opracowany z pomocą mieszkańców program ma być realizowany od 2014 do 2030 roku. Ma on być, zdaniem pomysłodawców, dokumentem realnym i realizacyjnym, mającym przełożenie na kolejne budżety miasta i wieloletnią prognozę finansową, uwzględniający aspekty prawne i także perspektywy finansowe środków z Unii Europejskiej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem byłby to pierwszy tego typu program w polskim mieście na rzecz odnowy i rozwoju śródmieścia, wzorujący się na podobnych rozwiązaniach w miastach Zachodniej Europy.

Inauguracja debaty odbędzie się dzisiaj w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta o godzinie 17:30.

– Otwarcie debaty oraz przedstawienie głównych założeń i harmonogramu debaty
– Wykład inauguracyjny – Zintegrowane plany rozwoju miast niemieckich, możliwości i potrzeby polskie – dr Andreas Billert, ekspert z dziedziny rewitalizacji miast
– Wprowadzenie do sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzenno-infrastrukturalnej śródmieścia na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta Poznania w 2006 r. – oraz obecnych danych urzędowych oraz konsultacji społecznych.
– Dyskusja nad określeniem szczegółowych celów debaty – panelistami będą wybrani po jednym lub dwóch spośród moderatorów następnego etapu – cyklu dyskusji.

Drugi etap dyskusji o problemach śródmieścia Poznania oraz o sposobach i realiach ich rozwiązania w latach 2015-2030 i w następnych rozpocznie się zostanie zorganizowany  pod koniec marca (28-29.03) w Domu Tramwajarza przy ul.Słowackiego.

Konsultacje na Placu Wolności Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz