Aglomeracja

Gratowóz wyrusza w trasę

Gratowóz  Foto: ZZO Poznań

ZM GOAP opublikował harmonogram kursowania Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) dla Poznania i gminy Oborniki w 2021 roku. Co można oddać do Gratowozu? Kiedy i gdzie będzie się zatrzymywał? Podpowiadamy.

Do Gratowozu każdy mieszkaniec, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może oddać odpady niebezpieczne i elektrośmieci. MPSZOK kursuje w soboty w godz. 8:00 – 16:00, w każdym miejscu zatrzymując się na 20 min. W harmonogramie dostępnym na stronie www.goap.org.pl można znaleźć dokładną godzinę postoju dla danej lokalizacji.

Gratowóz przyjmuje odpady bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera ich wystawionych przed nieruchomościami czy porzuconych w punkcie postoju.

Co można oddać do Gratowozu? 

MPSZOK przyjmuje: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (igły, strzykawki), przeterminowane leki (te można również oddać bezpłatnie do aptek), farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich, świetlówki, żarówki, termometry, chemikalia, środki ochrony roślin, a także kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne i detergenty. 

Czego nie oddajmy? 

Do MPSZOK nie oddajemy: materiałów zawierających azbest, odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe), odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet). 

Ponadto nie można oddawać odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych), odpadów w opakowaniach cieknących, jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach, a także mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego. 

Jak informuje Związek Międzygminny GOAP, harmonogramy postoju Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na 2021 rok, dla pozostałych gmin,będą dostępne wkrótce.

Użyte w artykule zdjęcia: ZZO Poznań

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz