Gotowi na roztopy

zima 2  Foto:

zima 216 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Śremie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone przygotowaniu powiatu śremskiego do działań przeciwpowodziowych. Podczas spotkania przedstawiono prognozowane ilości wody roztopowej jaka może spłynąć do Warty. Stopień zagrożenia powodziowego będzie zależał głównie od tempa topnienia warstwy śniegu.

Z obliczeń wynika, że tylko z terenu powiatu śremskiego rzeka Warta „musi” przyjąć ponad 34 mln m3 wody roztopowej (przy 30 cm grubości pokrywy śniegowej). W drugiej części posiedzenia przedstawiciele gmin i poszczególnych instytucji omówili przygotowania do ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz przedstawili zaktualizowane plany specjalistyczne, w których zawarte są procedury i etapy ewentualnej ewakuacji miejscowości znajdujących się w tzw. pasie zalewowym Warty.
Henryk Talaska z Rejonowego Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śremie przedstawił stany wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i zasady wydawania sprzętu, a Rafał Seroka z Jednostki Wojskowej nr 4430 – aktualny potencjał ratowniczy jednostki oraz przypomniał podstawy prawne użycia wojska do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz