Aglomeracja K U L T U R A POZnań

Gdzie jest największy hałas w Poznaniu?

Hałas w mieście - mapa akustyczna  Foto: sip.geopoz.pl

Niektórzy mówią, że jak mieszka się w mieście to trzeba być przyzwyczajonym do różnych uciążliwości, to prawda, ale należy też pamiętać, że te „uciążliwości” mogą być szkodliwe dla zdrowia i normalnej egzystencji. Mieszkańcy centrum miasta narzekają na różnego rodzaju hałasy, przede wszystkim te związane z ruchem drogowym, działaniem klimatyzatorów czy nocnymi krzykami!

Brama Poznania przygotowała spotkanie, wspólną inwentaryzację hałasu na Śródce, w pobliżu Cybiny i jego wpływu na życie ludzi i rozwój miasta. Badanie miało miejsce nad rzeką, w teoretycznie spokojnej okolicy, miejscu rekreacji poznaniaków. Pomiary uchwyciły kilka istotnych elementów jak hałas drogowy, kolejowy / tramwajowy oraz bicie dzwonów.

To było ważne spotkanie dla wszystkich którzy szukają oazy spokoju w industrialnej przestrzeni. Nad Cybiną, na Śródce można było porozmawiać z ekologiem i specjalistą od ochrony środowiska na temat nadmiernego hałasu i niwelowania jego skutków, a także jego wpływu na komfort życia ludzi i przyrodę!

Robert Kalak – specjalista ds. ochrony środowiska i biotechnologii, zawodowo zajmujący się opracowywaniem raportów o środowisku prezentował urządzenie do badania natężenia hałasu i informował o jego rodzajach i poziomach. Wiele pytań dotyczyło ochrony przed hałasem w kontekście stawiania barier akustycznych czy radzenia sobie z nadmiernym, uciążliwym dźwiękiem.


Warto tu zwrócić uwagę, że dla wiarygodności pomiarów konieczne jest w zależności od rodzaju hałasu wykonywanie ich w określonych sekwencjach i porach, i tak np. dla określenia poziomu hałasu przemysłowego [działania klimatyzatorów] badanie należy wykonać w odniesieniu dla 8 najbardziej uciążliwych godzin w ciągu dnia i 1 godziny w nocy.

Jeżeli uważamy, że poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy możemy to zgłosić do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddział w Poznaniu, który może wykonać bezpłatne badanie i w przypadku stwierdzenia naruszenia norm, decyzją administracyjną zobowiązać dany podmiot do ograniczenia emisji hałasu, w przeciwnym razie hałasującemu grożą kary.

Jakie są normy hałasu?

Te określone są dla różnych rodzajów hałasu wskazanych w urzędowych rozporządzeniach i tak dla zabudowy wielorodzinnej [jest też jednorodzinna] na zewnątrz budynków w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dopuszczalny poziom hałasu przemysłowego określono na poziomie 55 dB w dzień i 45 dB w nocy.

Wszystkie miasta powyżej 250 tysięcy mieszkańców posiadają mapy akustyczne z zaznaczeniem głównych dróg, tras kolejowych i lotnisk o nadmiernym natężeniu. Poznańska jest do obejrzenia na stronie sip.geopoz.pl


Warto sprawdzić tu takie parametry jak WRAŻLIWOŚĆ dla poszczególnych źródeł hałasu w nocy i w dzień wraz z dopuszczalnymi wskaźnikami oraz IMISJE, czyli rzeczywisty odbiór hałasu.

Istotną kwestą jest też gdzie zgłosić uciążliwy hałas i czy jest to skuteczne

Zgodnie z rządowymi normami hałas dzielimy na kilka grup grupy, w tym przemysłowy, komunikacyjny: drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy ale pamiętać musimy także o tym generowanym przez imprezy masowe czy uliczny gwar taki jak np. na ulicy Wrocławskiej w wieczorny weekend, nie uwzględniony w rządowym zestawieniu.

I tak, hałas przemysłowy zgłaszamy do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W Poznaniu w wyniku m.in. działań Rady Starego Miasta przyjęto tzw. Ustawę hałasową zakazującą m.in. grania muzyki z głośników w określonych nocnych godzinach w ogródkach gastronomicznych. Naruszenie tych norm można zgłaszać do Straży Miejskiej bądź Policji.

Hałas szczególnie uciążliwy jest w centrum miasta.

Z perspektywy poszczególnych dzielnic Poznania istnieją źródła hałasu, których uciążliwość dla mieszkańców jest znaczna, a które nie są uwzględniane w urzędowych zestawieniach, tym samym nie są uwzględniane w mapach akustycznych – mówi Tomasz Dworek, radny ze Starego Miasta

To przede wszystkim hałas związany z możliwością rekreacji, ale tez picia alkoholu nad Wartą; hałas sąsiedzki, wynikający z ścisku mieszkaniowego okno w okno i pasożytujących na przestrzeni publicznej budynkach, związany z budową czy remontami realizowanymi przy użyciu głośnego sprzętu. W tych przypadkach konieczne jest indywidualne zgłaszanie problemu jako osoby poszkodowanej do Straży Miejskiej lub Policji. Nie obowiązują tu normy poziomu hałasu, a indywidualne odczucia, wskazane także w art. 51 Kodeksu Wykroczeń „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

Użyte w artykule zdjęcia: sip.geopoz.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz