K U L T U R A

Europejskie Dni Dziedzictwa

ICHOT Brama Poznania - prace budowlane 08.2013  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab 10.1

Co było dziedzictwem godnym ochrony dla dawnych mieszkańców Ostrowa Tumskiego, jak ratować rodzinne skarby i co mogą opowiedzieć stare budynki? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć podczas 23. Europejskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczynają się w Poznaniu 19 września. Tegorocznym tematem jest Utracone dziedzictwo.

Utracone dziedzictwo to nie tylko dobra kultury zrabowane, zaginione lub zniszczone w czasie wojen. To także to dziedzictwo, które w wyniku zmian granic obecnie znajduje się poza Polską, a jest niezwykle istotne dla wielu przesiedleńców, którzy choćby po II wojnie światowej musiało zmienić miejsce zamieszkania na przykład z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. To także wiedza o tym, co było ważne i co chcieli zachować dla potomnych nasi przodkowie – na przykład ci, którzy mieszkali na Ostrowie Tumskim.

19 września o godzinie 16:00, a 20 września w samo południe zainteresowani będą mogli się tego dowiedzieć zwiedzając ekspozycję w Bramie Poznania z przewodnikiem.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: co w swoim otoczeniu dawni mieszkańcy Ostrowa Tumskiego uznawali za godne ochrony dziedzictwo? W jakich okolicznościach ich materialne i niematerialne dziedzictwo ulegało utracie? Co na przestrzeni wieków utracone zostało bezpowrotnie, a po czym zostały ślady w pamięci społecznej? Co odzyskano, a co odtworzono na gruzach dawnej świetności? O czym zapomnieliśmy – i dlaczego? – zapraszają na spotkanie organizatorzy.

Zwiedzanie trwa około 90 minut i jest bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 61 647 7634 (od wtorku do piątku w godz. 9:00-18:00 lub od soboty do niedzieli w godz. 10:00-19:00). Bilety będą do odbioru pół godziny przed wydarzeniem w kasach Bramy Poznania.

Utracone dziedzictwo to jednak nie tylko dzieła sztuki, obiekty czy pomniki o znaczeniu ogólnonarodowym – to także skarby rodzinne, które w domu przechowuje większość z nas.

Co może być rodzinnym skarbem? Jak warto o niego zadbać, aby przypominał o wspólnie spędzonych chwilach? Jak ochronić od zapomnienia momenty zatrzymane na fotografiach? Odpowiedzi na te pytania znajdą uczestnicy programu edukacyjnego dla rodzin, który rozpocznie się 20 września o godzinie 12:00 w namiocie przed Śluzą Katedralną.

Tego samego dnia w przestrzeniach Ostrowa Tumskiego odbędzie się akcja “Rodowody utraconych zabytków”, poświęcona zabytkowym budynkom.

Życie budynków trwa dłużej niż życie człowieka, chcą opowiedzieć swoją historię i tego jednego dnia pozwalają sięgnąć do przeszłości –  wyjaśniają organizatorzy na swojej stronie – każdy z nich ma swojego “ojca”, datę “urodzenia”, swoiste DNA, a w ciągu całego “życia” służył różnym celom.

Niektóre z budynków pamiętają czasy Mieszka I i Dobrawy, inne zawdzięczają powstanie władzom pruskim. Służyły wielkim ludziom jak Janowi Kochanowskiemu, Józefowi Strusiowi czy Janowi Śniadeckiemu, były także schronieniem dla tych, których imiona zatarł kurz historii. Wiele z nich na zawsze zniknęło z krajobrazu wyspy katedralnej, trwają jedynie na kartach ksiąg pieczołowicie przechowywanych w archiwach i pamięci historyków. Zapraszamy do podróży szlakiem utraconego dziedzictwa…

Wędrówka szlakiem zabytkowych budynków rozpocznie się w samo południe i potrwa do godziny 17:00.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz