Krzyżowniki

dawna podpoznańska wieś, występująca już w dokumentach z XIV wieku. Obecnie nazwa jednego z fragmentów Poznania na terenie administracynych Jeżyc, leżąca w zachodniej części Poznania blisko drogi krajowej numer 92

Kalendarium