Łazarz POZnań

Dzieci doradziły prezydentowi

Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania  Foto: SP nr. 9

Poznańscy uczniowie po raz kolejny udowodnili, że troska o najbliższe otoczenie jest dziecinnie prosta. Spotkali się z wiceprezydentem Miasta Poznania Mirosławem Kruszyńskim i przekazali mu postulaty na temat tego, w jaki sposób poznaniacy mogą zadbać o ekologię.

Postulaty są efektem warsztatów i międzyszkolnej debaty „Ekologia zaczyna się w naszych domach”, która w miniony poniedziałek odbyła się w Szkole Podstawowej nr 9 na poznańskim Łazarzu. Podczas niej uczniowie sześciu okolicznych szkół podstawowych dyskutowali wspólnie z przedstawicielami Rady Osiedla Św. Łazarz, Rady Miasta Poznania, Wydziału Oświaty Miasta Poznania, Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, działu komunikacji Volkswagen Poznań oraz Rady Rodziców SP nr 9. Podczas spotkania dzieci wypracowały konkretne rozwiązania i przedstawiły je w formie listu otwartego do władz Poznania. Zwróciły uwagę na pozytywne zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, jednak ich zdaniem niezbędne jest zwiększenie liczby pojemników do segregacji odpadów, wybudowanie toalet dla zwierząt oraz zagospodarowanie terenów zaniedbanych i zanieczyszczonych w dzielnicy Łazarz.

Kolejnym etapem działań była wizyta uczniów w Urzędzie Miasta Poznania, podczas której przedstawili i przekazali oni swoje ekologiczne sugestie. Spotkanie, które odbyło się 19 grudnia, było również formą nagrody za podejmowane przez dzieci wysiłki rzecz ochrony najbliższego otoczenia i środowiska naturalnego. To bowiem nie pierwsze i nie ostatnie działania ekologiczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, którzy realizują projekt „Rady na odpady”. Jak mówiła już jakiś czas temu Małgorzata Berlik, wicedyrektor SP nr 9, istotnym elementem przedsięwzięcia jest jego o wymiar edukacyjny i zaangażowanie wszystkich uczniów. – Chcemy, aby to dzieci inspirowały swoich rodziców do działań proekologicznych – wspominała już jakiś czas temu wicedyrektor SP nr 9.

Realizacja ekologicznych działań przez młodych poznaniaków jest możliwa dzięki grantowi w wysokości 6 tys. zł, który otrzymali oni w II edycji konkursu Niebieskie Granty Volkswagen Poznań.

– Jesteśmy dumni z działań prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 9, jak również wszystkich dotychczasowych laureatów Niebieskich Grantów Volkswagen Poznań – mówi Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Komunikacji Volkswagen Poznań. – Cieszymy się z zaangażowania, z jakim realizują oni kolejne pomysł i pozytywnie wpływają na wygląd Poznania i Wielkopolski.

Program „Niebieskie Granty”, którego celem jest poprawa świadomości ekologicznej wśród Wielkopolan, został zainicjowany przez Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia w 2012 roku. Jest adresowany do organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół oraz pracowników firmy.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz