Aglomeracja

Do wojska marsz!

Wojsko Polskie  Foto: Wojsko Polskie

Na terenie województwa wielopolskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przed komisję wezwanych będzie około 20 tys. mężczyzn rocznika 1997 i 1,8 tys. osób z roczników starszych (1992-1996) oraz ponad 500 kobiet.

Wojsko Polskie oglasza kwalifikacjeWojewoda wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województwa. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Obowiązek stawiennictwa się został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1997 roku, a także w latach 1992-96, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacji podlegają też osoby urodzone w latach 1995-96, jeśli zostały wcześniej uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Chodzi tu o dwa przypadki – albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej, albo upływa później, ale dana osoba złożyła wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół, lub kierunków.

Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, jeżeli taką posiadają, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadanych kwalifikacjach zawodowych.

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce obowiązanych jest około 20 tys. mężczyzn rocznika podstawowego (1997) i 1,8 tys. osób z roczników starszych (1992-1996) oraz ponad 500 kobiet.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz