Aglomeracja

Czy dziś udusisz się w Poznaniu?

Zanieczyszczenie powietrza  Foto: facebook.com/czydzisiajsieuduszewpoznaniu

Zanieczyszczenie powietrza Foto: facebook.com/czydzisiajsieuduszewpoznaniuCzy dzisiaj uduszę się w Poznaniu? Tak brzmi nowozałożona strona na portalu społecznościowym, gdzie codziennie umieszczane są informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Powodem takiej akcji jest brak systemu informowania o poziomie trujących związków w atmosferze.

Jak informują twórcy, strona powstała z powodu braku systemu ostrzegania mieszkańców Poznania przed wysokimi stężeniami trujących związków i pyłów w powietrzu. “Systemy ostrzegania i uświadamiania mieszkańców o niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza funkcjonują w wielu gminach” – informuje Wojciech Augustyniak z Rady Osiedla Jeżyce, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I za przykład podaje gminę Wielowieś, czy Mykanów w województwie śląskim. Tam informowanie mieszkańców odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej po instalacji programu RSO (Regionalny System Ostrzegania).

Skoro istnieje w Poznaniu SWOA, czyli system wykrywania, ostrzegania i alarmowania informujący mieszkańców o katastrofach budowlanych, zagrożeniach epidemiologicznych, czy utrudnieniach w ruchu związanych np. z przebiegiem Poznań Maraton, to czemu nie wcielić  w ten system również informacji o stężeniu trujących związków w powietrzu?

Taki system mógłby również korzystać z istniejących wyświetlaczy na pętlach komunikacji miejskiej, czy w powstającym systemie ITS.

Taki przepływ informacji w Poznaniu obecnie nie istnieje. Zainteresowani mogą jedynie na bieżąco odświeżać stronę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na której prezentowane są aktualne wyniki jakości powietrza ze stacji automatycznych (w Poznaniu są dwie: Ogrody i Polanka).

Najbardziej szkodliwe dla płuc są pyły PM10. Przyjęta w Polsce norma wskazuje, że średni dobowy poziom PM10 liczony od północy do północy nie może przekroczyć 50 µg/m3. Na niski poziom stężenia pyłów PM10 wpływa między innymi wiatr oraz opady atmosferyczne.

Aby wesprzeć akcję akcję systemowego poprawiania jakości powietrza należy odpisać apel pod TYM ADRESEM.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz