Aglomeracja

Czternastu nowych Polaków

Paszport  Foto: Paszport

W tuż przed Dniem Flagi i Świętem Konstytucji 3 maja, wojewoda wielkopolski wręczy akty nadania obywatelstwa polskiego i decyzje o uznaniu za obywatela polskiego 14 cudzoziemcom.

Paszport Foto: PaszportPolskie obywatelstwo zostało nadane przez prezydenta RP 6 obywatelom Ukrainy, Peruwiańczykowi, Białorusince, Rosjance, Amerykaninowi i obywatelowi Armenii. Za obywateli polskich uznanych zostanie dwoje Ukraińców i Rosjanka.

W ubiegłym roku w Wielkopolsce akty nadania obywatelstwa polskiego otrzymało 69 osób m.in. z Burkina Faso, Turcji, Rosji, Ukrainy, Czech, Kenii, Słowacji, Uzbekistanu, Armenii, Bułgarii, Iraku, USA, Białorusi, Włoch i Somalii.

W tym samym czasie 85 osób z Ukrainy, Wietnamu, Białorusi, Uzbekistanu, Cypru, Rosji, Afganistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Etiopii, Włoch, Senegalu, Maroko, Mali, Zimbabwe i Wenezueli otrzymało wydane przez wojewodę wielkopolskiego decyzje o uznaniu za obywatela polskiego.

Jak można zostać obywatelem Polski?

W dniu 15 sierpnia 2012r. weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Przewidziane są w niej dwa podstawowe tryby nabycia obywatelstwa polskiego: nadanie obywatelstwa przez prezydenta RP oraz uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę. O nadanie obywatelstwa polskiego ubiegać się może każdy cudzoziemiec. Wniosek składa się za pośrednictwem wojewody, w przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP na podstawie tytułów pobytowych określonych w ustawie lub za pośrednictwem konsula, jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje poza granicami RP.

Plac Kolegiacki - miasta partnerskie Foto: TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz