POZnań

Czeka nas podwyżka cen za wywóz śmieci

Spalarnia śmieci  Foto: materiały prasowe / UMP

Od 1 lipca w Poznaniu będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanych, czyli np. biur, sklepów czy firm. Decyzję podjęli poznańscy radni podczas wtorkowej sesji. Zmiana stawki opłaty jest niezbędna, by pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Miasto Poznań musi dostosować się do zmienionych przez rząd przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przyjąć nowe stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych. Czas na to jest do 30 czerwca 2022 r. (termin zmian został więc maksymalnie odroczony). 

Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla mieszkańców nic się nie zmienia. Będą ich obejmować dotychczasowe stawki 25 i 28 zł za osobę, utrzymane zostaną także ulgi: dla rodzin wielodzietnych i z tytułu kompostowania bioodpadów.

Zmiany opłat będą dotyczyły tylko nieruchomości, na których nikt nie mieszka, a gdzie powstają odpady komunalne (biura, sklepy, firmy usługowe, instytucje, rodzinne ogrody działkowe itp.). Będą one zależne od wielkości pojemnika czy worka.

Skąd zmiana stawki?

W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób przeliczenia opłaty za pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych. Na wniosek samorządów zwiększono maksymalną stawkę, jaką gmina może uchwalić dla pojemnika 120 l (z 6,69 zł na 26,80 zł).

Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na zagospodarowanie odpadów. Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika wynika z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały  zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie.

Z roku na rok zwiększa się również masa odpadów odbieranych z nieruchomości, co pociąga za sobą wzrost wydatków na ich odbiór i zagospodarowanie, a w konsekwencji wzrost kosztów działania całego systemu.

Obowiązujące nowe stawki dla pojemnika/worka są dostępne w tabelce na załączonych niżej zdjęciach.  

Co jest finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami?

Z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponad 91% nakładów stanowią koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK).

Pozostałe niespełna 9% kosztów jest ponoszone na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną systemu.

Porównanie stawek

Warto podkreślić, że przyjęta wysokość opłat stanowi tylko 41% wartości stawek maksymalnych określonych w ustawie, a więc jest na poziomie zdecydowanie niższym niż jej maksymalny wymiar.

Dzięki temu wysokość opłaty za pojemnik/worek jest porównywalna lub niższa niż w sąsiadujących z Poznaniem gminach, ale także w innych aglomeracjach w naszym kraju.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP, materiły prsowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz