POZnań

Czas zacząć głosować na PBO

Szachty  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zakwalifikowało się 175 projektów. Wszystkie mają już nadane swoje numery. Głosowanie rozpocznie się 23 października, a zakończy 20 listopada. W tym roku do rozdysponowania jest 21 mln zł. 

W czwartek, odbyło się losowanie numerów, które zostały nadane poszczególnym projektom. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie było transmitowane online. Nad wszystkim czuwali pracownicy Poznańskiego Centrum Komputerowo-Sieciowego. Lista projektów, wraz z ich numeracją, jest już dostępna na stronie internetowej PBO 2021. Wnioskodawcy mogą wygenerować z systemu plakaty, na których znajdzie się nazwa projektu, jego numer i grafika PBO.

W tym roku wpłynęły 253 pomysły – 167 z nich zaopiniowano pozytywnie, 10 wycofano na prośbę wnioskodawców. Wpłynęło też 28 odwołań, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie. Ostatecznie na liście do głosowania znalazło się 175 projektów – 34 ogólnomiejskie, 12 w ramach Zielonego Budżetu i 129 rejonowych. 

Myślę, że w obecnym czasie liczbę tę można uznać za satysfakcjonującą. Dziękujemy mieszkańcom, którzy złożyli wnioski za to, że postanowili nadal uczestniczyć w Poznańskim Budżecie Obywatelskim – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.

Najważniejszą zmianą – w porównaniu do poprzedniego roku – jest wprowadzenie w ramach projektów ogólnomiejskich Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem). W związku z wprowadzoną zmianą, zwiększyła się liczba głosów, którą może oddać mieszkaniec Poznania. W PBO 21 będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas. 

Zasady głosowania

W tym roku do wydania nadal będzie aż 21 mln zł – 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. 

O tym, które projekty zwyciężą w tegorocznej edycji PBO, zdecydują wyniki głosowania. To rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada (do godz. 12). Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, ale w przypadku niepełnoletnich poznaniaków konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną – w Serwisie Poznański Budżet Obywatelski 2021, co w dobie aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest dużym ułatwieniem. Każdy może oddać maksymalnie 4 głosy – dwa na projekt ogólnomiejski (w tym 1 w ramach Zielonego Budżetu) i dwa na rejonowe.

Można oddać mniej głosów – ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego logowania. Nie można rozłożyć głosowania w czasie – zaznacza Patryk Pawełczak. – Serdecznie zachęcam do głosowania. Zmieniajmy Poznań według naszego uznania – dodaje.

Wyniki głosowania poznamy do 30 listopada. 

Tegoroczna edycja inna niż wszystkie

Nie ulega wątpliwości, że obecna edycja jest zdecydowanie inna niż poprzednie – z dwóch względów. Pierwszy to oczywiście pandemia, która nas wszystkich dotyka. Ze względu na reżim sanitarny musieliśmy zrezygnować z wielu działań, np. spotkań w szkołach i klubach seniorów. Nie mogliśmy też zorganizować tradycyjnego maratonu pisania wniosków na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Zamiast tego spotykaliśmy się z wnioskodawcami online – wylicza Patryk Pawełczak. 

Jest jeszcze drugi powód, który sprawia, że tegoroczna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest inna wcześniejsze. W maju tego roku wojewoda wielkopolski swoim rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę Rady Miasta Poznania dotyczącą PBO. Wprowadzono regulacje, które utrudniły pracę urzędnikom. Jedna z nich zakazuje podawania przez wnioskodawców swoich danych, takich jak numer telefonu (taki kontakt był często konieczny, aby porozmawiać, co w danym projekcie można zmienić, aby był on możliwy do realizacji). Druga istotna zmiana, która nie spodobała się przede wszystkim wnioskodawcom, uniemożliwia urzędnikom pozytywne zaopiniowanie projektów, których realizacja potrwa więcej niż rok. 

Niestety rozstrzygnięcie wojewody spowodowało, że musieliśmy zaopiniować negatywnie wiele ciekawych i cennych projektów. Obiecuję jednak, że będziemy starali się wnieść do Rady Miasta Poznania projekt uchwały dotyczącej kolejnej edycji PBO, w której  zaproponujemy powrót do poprzednich zasad. Liczę, że nasza wizja, która jest przyjazna dla wnioskodawców i mieszkańców miasta zostanie przyjęta i powrócimy do tego, co było w poprzednich edycjach PBO – mówi Patryk Pawełczak. 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie PBO 2021.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz