Aglomeracja

Bóbr z Głównej zwycięzcą Parady Sobótkowej

Parada Sobótkowa 2019  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Ewelina Jaśkowiak

W Paradzie wzięło udział 60 jednostek pływających , 250 osób płynęło rzeką. Najważniejszym elementem imprezy było 10 instalacji przygotowanych przez mieszkańców nadwarciańskich osiedli. Instalacje stanowią komentarz do bieżących wydarzeń lokalnych bądź nawiązują do tradycji i symboli danego osiedla.

Zaproszenie wysłane zostało do 11 rad osiedli mieszczących się nad Wartą. Ostatecznie udział w paradzie zadeklarowało 10 zespołów. instalacje przygotowują mieszkańcy, szkoły, domu kultury, ngo-sy, harcerze a czasami sami radni. Morasko, Umultowo, Stare Winogrady, Naramowice, Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo,Wilda, Stare Miasto, Rataje, Dębiec, Główna.

Na starcie zlokalizowanym na plaży WIlda zjawiły się jednostki:

Wilda – Lato na Madalinie
Rataje – Bułgar
Stare Miasto STARE MIASTO – STARE DRZEWO
Dębiec – Harcerski Dębiec
Morasko-Radojewo – Meteoryt na wodzie
Stare Winogrady – Relaks (plaża)
Starołęka-Minikowo-Marlewo – STOmil
Naramowice – Tulipany na Naramkach
Umultowo – Zielone Umultowo
Główna – ( Bóbr )Główna – siedlisko gatunku Dresus Vulgaris

Komisja Konkursowa (w składzie: Lilia Łada (dziennikarka i pisarka), Iwona Styperek (AKK Panta Rei), Agnieszka Ponikierska (TSWiT Nautikus) przyznała I miejsce instalcji:

Główna – ( Bóbr ) Główna – siedlisko gatunku Dresus Vulgaris
II miejsce, Wilda – Lato na Madalinie
III miejsce, Rataje – Bułgar, Drzewa mają korzenie a ludzie historię swoich przodków.

A tak o swoich projektach pisali twórcy:

Rataje – Drzewa mają korzenie a ludzie historię swoich przodków.

Instalacja powstała pod kierunkiem Agnieszki Olszewskiej. Pod wpływem opowieści swojego Taty Jana Dobickiego postanowiła przybliżyć mieszkańcom miasta Poznania historię ziemi ratajskiej.

Jako ratajska społeczność lokalna już trzeci raz przygotowujemy instalację. Poprzednie dwa lata opowiadaliśmy o sprawach bieżących, które dotyczą naszego fyrtla. W tym roku chcemy przybliżyć historię.
O Bambrach wszyscy mieszkańcy miasta Poznania wiedzą. Teraz chcemy opowiedzieć o Bułgarach. Ratajskie ziemie zawsze były bardzo żyzne. Uprawiano na nich warzywa i sprzedawano na poznańskich ryneczkach. Dwie duże rodziny: Kolew i Kocew to właśnie emigranci bułgarscy. To dzięki nim w Poznaniu teraz jadamy kabaczki, bakłażany, paprykę.
W opowieściach starszych ludzi oraz kronikach miasta opowiadano o tym, że kalaory z upraw Bułgarów miały wielkość imponującą.
Jak co roku, instalację pomagają zbudować pracownicy Zespołu Szkół nr 101 w Poznaniu. W tym roku postać Bułgara wykonała pani Kasia Szczepaniak. Cały został zbudowany z materiałów recyklingowych, by nie zanieczyszczać środowiska i nie generować kosztów.

Zespół: Agnieszka Olszewska, Katarzyna Szczepaniak, Mariusz Mroczkowski, Maria Gawron – każda z tych osób dołożyła swoją cegiełkę w budowę instalacji

Wilda – Lato na Madalinie

Zajezdnia na Madalinie, jeden z symboli Wildy, po zakończeniu działalności, dostało nowe życie. W każdy weekend lata zaprasza dzieci, dorosłych i seniorów na koncerty, warsztaty, pokazy, potańcówki itp. Każdy weekend to inna tematyka zajęć, sportowa, lmowa, teatralna, muzyczna, itp. Jest plaża, boiska, tor wodny, część gastronomiczna. Instalacja ma na celu pokazanie szerszemu ogółowi, miejsca godnego uwagi na mapie Poznania. Serdecznie zapraszamy na Wildę.

Zespół: Paweł Liszowski, Marian Krzywosz

Główna – siedlisko gatunku Dresus Vulgaris

Główna… Zapomniana dzielnica, która odzyskuje swój dawny blask. Jedyne takie miejsce na mapie Poznania, gdzie autentyczna, zanikająca kultura dresiarska koegzystuje z bogatym światem fauny i ory. Przepływająca przez osiedle rzeczka Główna – prawy dopływ Warty – jest miejscem spotkania się dresów pospolitych (Dresus vulgaris), autochtonów, którzy zasiedlili te tereny wraz z nastaniem ery wczesnego kapitalizmu, a także siedliskiem takich gatunków rodzimych, jak dzik euroazjatycki (Sus scrofa), bażant zwyczajny (Phasianus colchicus) czy bardzo popularny na Głównej bóbr europejski (Castor ber). Krzyżowanie się gatunków w miejscu żerowania pozwala dostrzec oryginalny mikroklimat Głównej, w której dresiarski kij baseballowy może stać się elementem konstrukcji bobrzego żeremia.

Zadziwiające podobieństwa dostrzec można pomiędzy dwoma gatunkami – dresem pospolitym oraz bobrem europejskim. Podobnie jak bobry, dresy prowadzą z reguły nocny tryb życia. W dzień najczęściej śpią, chociaż bywają aktywne rano i w ostatnich słonecznych godzinach w ciągu dnia. Zwłaszcza w lecie – zarówno bobrom, jak i dresom – zdarza się wychodzić na żer już po południu (ze względu na bardzo krótką noc). Bóbr jest roślinożercą i zjada zarówno naziemne jak i wodne rośliny. W ciepłych miesiącach najchętniej żywi się zielonymi częściami roślin – podobnie jak gatunek dresa pospolitego, który szczególnie upodobał sobie wszelkiego rodzaju zioła. Bobry są zwierzętami terytorialnymi – zajęty przez rodzinę bobrów obszar jest znakowany specjalną substancją o silnym zapachu. Dresus vulgaris jako gatunek stadny również znakuje swoje siedlisko, które podzielone jest terytorialnie na rewiry. Każdy rewir zasiedlony jest przez stado liczące od czterech do siedmiu osobników. Bóbr europejski jest gatunkiem chronionym, ze względu na liczne polowania w XIX wieku, które niemalże doprowadziły do jego wymarcia. Dresus vulgaris również został wpisany na listę gatunków chronionych na Głównej – przyczyną takich działań lokalnych aktywistów i społeczników jest postępująca rewitalizacja dzielnicy.

Materiały, które zastosowaliśmy podczas budowania instalacji pochodzą z recyklingu. Staraliśmy się wykorzystać śmieci, które zostały wygenerowane przez ludzi, by zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska. Część materiałów pochodzi z akcji społecznej – inicjatywy oddolnej mieszkańców – podczas której sprzątaliśmy naszą rzekę Główienkę.

Zespół: Radni i mieszkańcy osiedla Główna, zespół Centrum Inicjatyw Lokalnych Fyrtel Główna, Marzena Strzyżewska, Weronika Strzyżewska, Paulina Taraska, Zuzanna Głowacka, Alicja Marusiak, Agnieszka Liberacka, Karolina Brzezicka, Laura Kliszkowiak, Ola Taraska, Basia Taraska, Ewelina Chatłas, Michał Mroczkowski, Ilya Ulitin, Michał Taraska, Tomek Strzyżewski, Daniel Stachuła

Stare Winogrady – Relaks

Stare Winogrady mają wiele warunków, które pozwalają mieszkańcom czuć się tu dobrze. W takim miejscu każdy może liczyć na dobry relaks, stąd nazwa instalacji. Złożona jest z ekologicznych elementów, które nie zagrażają środowisku lub poprzez możliwość recyklingu nie stanowią dla niego zagrożenia.

Zespół: Maria Adamczewska, Wojciech Dobski, Krzysztof Janczewski, Julian Nowak, Aleksandra Różańska, Magdalena Szwajkowska, Piotr Zieliński

Morasko-Radojewo – Meteoryt na wodzie

Morasko-Radojewo to osiedle spotkań. Jego granica przebiega wzdłuż obwodnicy kolejowej miasta. Po jej północnej stronie nagle urywa się betonowe blokowisko; zaczynają się zaś malownicze pagórki, a na nich przeważnie pola oraz domki jednorodzinne. To tutaj mieści się najwyższy punkt Poznania – Góra Morasko. Słyniemy oczywiście z rezerwatu „Meteoryt Morasko”, kampusu UAM oraz zabytków, takich jak zabudowania pałacowe starego Moraska i Radojewa. Pod względem społecznym jest to ciekawa mieszanka autochtonów, pamiętających jeszcze czasy przed włączeniem Osiedla w granice miasta, a także młodych rodzin, szukających swojego miejsca w zaciszu oraz przyjezdnych studentów, którzy przyjechali pobierać nauki i dobrze się bawić. To niemała sztuka zadowolić każdą z tych grup!

Zespół: Kamil Tułaza, Bogusz Duchowski, Jan Firlej, Michał Krupka

Stare Miasto STARE MIASTO – STARE DRZEWO

Wypoczynek wśród zabytkowych budynków i starych drzew, dających błogi cień podczas upałów i czystsze powietrze to małe i ważne przyjemności, ale też odpowiedzialność w dbaniu o nasze dziedzictwo historyczne i ekologię! Dlatego podczas tegorocznej parady symbolem Starego Miasta jest ponad 100-letnie drzewo! Radni starają się o jak największą liczbę nasadzeń zieleni i bronią każdego drzewa przed wycinką, zwłaszcza tych najstarszych, najcenniejszych! Stare drzewa są skarbem Starego Miasta!

Zespół: Katarzyna Hełpa-Liszkowska i Fundacja KREAKTYWATOR

Dębiec – Harcerski Dębiec

Wskazanie na rozwój Dębca.na jego znane i nieznane aspekty.Wskazanie na to .iż jest zamieszkany prxez młodych.chętnych do pracy ludzi oraz zwrócenie uwagi na harcerską służbę innym

Zespół 74 Poznańska Drużyna Harcerska Eskapada im.Janusza Korczaka przy Ii SzDHiZ

Starołęka-Minikowo-Marlewo – STOmil

Starołęka to kiedyś przede wszystkim tereny przemysłowe. Myślą przewodnią naszej konstrukcji jest kultowy silos poznańskich zakładów oponiarskich o najdłuższej tradycji w Polsce. Stomil został założony w 1928 a jego silos dumnie wita wszystkich jadących w stronę naszego osiedla i nie straszna mu żadna pogoda czy ząb czasu.

Zespół: Tadeusz Duszyński, Izabela Bajer, Agnieszka Strugińska, Marcin Strugiński

Umultowo – Zielone Umultowo

Zielone Umultowo. Osiedle może kojarzyć się z wypoczynkiem i rekreacją wykorzystującą walory krajobrazowe osiedla: leśniczówkę, las nadwarciański, jezioro Umultowskiej, stawy kampusu UAM.

Zespół: Maciej Stachowiak Stanisława Ciszewska
Rafał Sobczak
Przemysław Pokrywka Marta Chwalińska Szewczyk Patryk MarciniakPiotr Nowal

Naramowice – Tulipany na Naramkach

Liczące już ponad 650 lat Naramowice mają korzenie rolnicze, które osiedlając się na północnych ziemiach Naramowic współtworzyli od XIX wieku przybysze z Holandii. Stąd też pewnie zamiłowanie do tulipanów u mieszkańców Naramek. W ostatnich latach mieszkańcy wspólnie sadzą te piękne kwiaty i jednocześnie integrują się podczas opieki nad roślinami. Naramowice to piękna zieleń i energia, które powodują, że Naramki znów stają się modne w Poznaniu.

Zespół: Katarzyna Strzyż-Sobańska, Krzysztof Kaczyński, Maciej Michalski

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Ewelina Jaśkowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz