Luboń

Będzie czystsze powietrze w Luboniu?

Dym z komina  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Smog, zanieczyszczone powietrze i różne pomysły jak sobie radzić z tym problemem były chyba jednym z ważniejszych tematów ostatnich tygodni. Szansę na poprawę jakości powietrza mają mieszkańcy Lubonia. Warunkiem jest uczestnictwo w jednym z dwóch programów jak największej ilości osób.

Władze Lubonia podkreślają, że główną przyczyną wysokiego stężenie pyłu PM10 jest ogrzewanie domów drewnem, węglem, ale przede wszystkim niedozwolonymi odpady. Mieszkańcy Lubonia mogli wypełniać ankietę dotyczącą tzw. Ustawy antysmogowej, a więc ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do przygotowania uchwały mającej na celu poprawę jakości powietrza w Luboniu.

Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z dwóch programów, które zaproponowali doradcy energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwszy z nich to Termo 2017, który dotyczy termomodernizacji domów jednorodzinnych. Nabór do tego programu rozpocznie się w marcu.

Kolejny to Piecyk 2017. W ramach tego programu dofinansowana będzie wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. W tym przypadku nabór prowadzony będzie w maju.

Celem programu Piecyk jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację, czy wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla – wyjaśnia Joanna Cichoń z Urzędu Miasta Lubonia – w ramach tego programu istnieje możliwość modernizacji bądź zakupu również kotłów na paliwa stałe, przy czym muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wymagania klasy 5.

Pożyczka na te cele może obejmować nawet 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym równocześnie istnieje możliwość umorzenia do 40%. Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia, a o jej przyznaniu decyduje kolejność złożenia wniosków. Przypomnijmy, że wnioski będą przyjmowane maju.

Szczegółowych informacji dotyczących obu programów dla mieszkańców Lubonia udziela Maciej Kołowski, doradca energetyczny Miasta Luboń, z którym można się kontaktować dzwoniąc na numer 61 845 62 32. Planowane jest także spotkanie z mieszkańcami miasta.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz