Aglomeracja

Absolwenci podstawówek dowiedzieli się, gdzie zostali zakwalifikowani

tablica  Foto: sxc

Ponad 7.600 absolwentów szkół podstawowych dowiedziało się dzisiaj do jakich szkół średnich i klas zostali zakwalifikowani. Decydowały o tym preferencje wskazane na wniosku oraz punkty za świadectwo oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Nie wszystkim kandydatom udało się właściwie wybrać szkoły, w których chcieli się uczyć. Punktów, by zostać zakwalifikowanym, zabrakło 760 absolwentom podstawówek. Do wybranej szkoły zakwalifikowało się dokładnie 7.686 uczniów. 

W tegorocznej rekrutacji do szkół Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego złożono 11.872 wnioski – informuje poznański Urząd Miasta – najwięcej, bo aż 6.082 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 4.414 do technikum, a 1.376 do szkoły branżowej I stopnia. 

Po ogłoszeniu kwalifikacji pozostają 903 wolne miejsca. W liceach ogólnokształcących jest ich 122, w technikach 228 i 553 w  branżowych szkołach I stopnia.

Najbardziej obleganymi szkołami były I LO, IX LO, VI LO, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny i IV LO. Najpopularniejszymi klasami były Columbus w I LO, klasa europejska w IX LO, a także w VI LO klasa ekonomiczno-językowa, w Magdalence klasa biologiczno-chemiczna oraz w IV LO klasa medyczna.

Wszyscy kandydaci, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Mogą to zrobić od 13 do 18 sierpnia, do godziny 15:00 dostarczając do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie. 

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w środę 19 sierpnia, a do 20 sierpnia Wielkopolski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Użyte w artykule zdjęcia: sxc

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz