POZnań

Nowe Biuro Administracji Cmentarzy już działa

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych  Foto: UMP

Sprawy związane ze zgłoszeniem zgonu, wyborem miejsca pochówku na cmentarzach na Junikowie i Miłostowie oraz rezerwacją jego terminu od początku tygodnia prowadzi Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6. Powstanie nowego biura to efekt przejęcia przez miejską jednostkę budżetową – Usługi Komunalne – zarządzania poznańskimi nekropoliami komunalnymi.

W nowej placówce mieści się również filia Urzędu Stanu Cywilnego, w której sporządzane są akty zgonu.

W przypadku zamiaru pochowania członka rodziny lub osoby bliskiej na jednym z poznańskich cmentarzy komunalnych trzeba-z kartą zgonu wystawioną przez lekarza oraz dowodem osobistym zmarłego-udać się do filii Oddziału Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, mieszczącej się przy ul. 23 Lutego 4/6.

Pod tym adresem-w jednym miejscu – można nie tylko odebrać akt zgonu, ale też wybrać i opłacić miejsce oraz zarezerwować termin pochówku zmarłego na cmentarzu Junikowo lub Miłostowo – wyjaśnia Maciej Dźwig, dyrektor Usług Komunalnych i podkreśla, że wysokość opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych nie uległa zmianie.

Jeśli zmarły ma być pochowany na jednym z poznańskich cmentarzy parafialnych bądź na cmentarzach zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi Poznania, z kartą zgonu wystawioną przez lekarza oraz dowodem osobistym zmarłego, należy udać się do Oddziału Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, mieszczącego się na parterze przy ul. Libelta 16/20. Pod tym adresem zostanie wydany akt zgonu. Z tym dokumentem rodzina bądź bliscy zmarłego muszą udać się do zarządcy wybranego cmentarza parafialnego w Poznaniu bądź wybranego cmentarza zlokalizowanego poza granicami administracyjnymi Poznania i tam wybrać oraz opłacić miejsce pochówku

W Biurze Administracji Cmentarzami Komunalnymi oraz w biurach mieszczących na obu poznańskich cmentarzach komunalnych można również dokonać opłaty prolongacyjnej, przedłużającej termin ważności grobów na nekropolii Miłostowo bądź Junikowo.

Biuro przy ul. 23 Lutego 4/6 czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 21.00, zaś w soboty od 8.00 do 12.00. Rejestracja zgonów prowadzona jest w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku-od 7.30 do 15.30, zaś w soboty-od 8.00 do 12.00.

[Jacek Łakomy/biuro prasowe UMP]

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • Wstyd, przygotowanie dojazdu do cmentarza Junikowo w dniach 31.X-01.XI.2017 roku woła o pomstę do nieba-tłok, dezorientacja, brak oznaczeń dojazdu-zmiany po wielu latach- bez oznaczeń drogowych dojazdu. od ulicy Malwowa-Chryzantemowa, jak można doprowadzić do takiej sytuacji? Corocznie dojazd był od ulicy Malwowej Chryzantemową a wyjazd do ul.Cmentarnej lub przez lasek do Malwowej. W tym roku ktoś wymyślił odwrotny kierunek jazdy, bez przygotowania duktu leśnego, po dziurach w nieutwardzonej drodze,
    Czy za pochówek pod płotem od ul. Chryzantemowej są inne opłaty niż za miejsce pochówku w tych częściach cmentarza do których można dojechać suchą nogą, gdzie są drogi , parkingi i ścieżki utwardzone do grobów?