Stare Miasto

Nowe drzewa i zieleń na Starym Mieście

Skwer przy ul. Żydowskiej  Foto: TD / ROSM

Dziś Zarząd Dróg Miejskich zapowiada punktowe uzupełnianie zieleni na Starym Mieście. Nowe drzewa pojawią się w czterech miejscach: na Placu Wielkopolskim od strony Solnej, 23 Lutego – w pobliżu Alei Marcinowskiego i Kramarskiej oraz u wylotu Wrocławskiej i Podgórnej. To efekt działań Rady Osiedla Stare Miasto, która apeluje o zieleń i małą architekturę przy realizacji strefy Tempo 30 na Starym Mieście

Enklawy zielni na ul. 23 lutego

Pamiętać powinniśmy, że Strefa Tempo 30, to nie tylko miejsca parkingowe, ale cała wspólna przestrzeń, w duchu kompromisu sprawiedliwie dzielona przez wszystkich użytkowników – mówi radna Maria Sokolnicka – Guzek

Tworzenie strefy powinno być związane nie tylko z ograniczeniem prędkości pojazdów, ale przede wszystkim z poprawą komfortu życia mieszkańców, zwiększeniem liczby drzew i krzewów, a także kreowaniem miejsc wypoczynku z małą architekturą.

Niestety, działania Zarządu Dróg Miejskich w niewystarczającym stopniu uwzględniają potrzeby związane z zielenią, dlatego Rada Osiedla Stare Miasto postanowiła tegoroczną znaczną część swojego budżetu przeznaczyć na obszar wokół Starego Rynku, na którym wprowadzany zostanie pierwszy etap strefy.

Radni zwracają także uwagę, że w ostatnich latach z uznaniem mieszkańców spotkały się małe enklawy zieleni usytuowane przy ruchliwej ulicy 23 Lutego. Jeżeli miasto chce racjonalnie realizować ideę strefy zamieszkania, to wyspy z zielenią i ławkami powinny być integralną częścią projektów Tempo30.

Radni wskazują, że zgoda Rady Osiedla na Strefę uwarunkowana była realizacją całościowych działań poprawiających bezpieczeństwo, ograniczających hałas i wpływających na poprawę jakości powietrza.

Enklawy z zielenią wpływają znacząco na nasze codzienne życie, badania potwierdzają, że jeżeli w przestrzeni pojawia się roślinność jesteśmy w lepszym nastroju i czujemy się zdrowsi. Drobnymi krokami postarajmy się zazielenić miasto, choć wymaga to szeregu zgód i opinii wydziałów miejskich. Każda, nawet drobna zmiana cieszy mnie ogromnie! – podkreśla radna Maria Sokolnicka – Guzek.

Ulica Żydowska

Dziś Zarząd Dróg Miejskich zapowiada punktowe uzupełnianie zieleni w czterech miejscach: na Placu Wielkopolskim od strony Solnej, 23 Lutego – w pobliżu Alei Marcinowskiego i Kramarskiej oraz u wylotu Wrocławskiej i Podgórnej. To w opinii staromiejskich radnych działania zdecydowanie niewystarczające.

Staromiejscy radni zaproponowali formułę finansowania tych działań w propozycji 1/3 środków na nasadzenia ze strony Rady Osiedla i 2/3 przekazane przez Miasto. Liczymy że władze wywiążą się z tych deklaracji – mówi radny miejski Andrzej Rataj, jednocześnie przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto

Użyte w artykule zdjęcia: TD / ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz