POZnań

Prezydent powołał pełnomocniczką ds. interwencji lokatorskich

magdalena gorska pelnomocnik ds interwencji lokatorskich  Foto: UMP

Magdalena Górska została pełnomocniczką prezydenta Poznania ds. interwencji lokatorskich. Do jej zadań będzie należała m.in. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi na rzecz lokatorów, a także pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i ochrona praw lokatorów.

Nowe obowiązki Magdaleny Górskiej to nie będzie praca za biurkiem. Moją intencją jest, żeby była aktywna w mieście. Jeśli zajdzie taka potrzeba ma natychmiast interweniować w terenie, najbliżej potrzebujących – wyjaśnia Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania.

Jednym z pierwszych zadań nowej pełnomocniczki będzie stworzenie i określenie – w porozumieniu z zastępcą prezydenta Poznania Tomaszem Lewandowskim – planu działania i ścieżek współpracy w zakresie reguł postępowania przy interwencjach i eksmisjach poprzez nawiązanie kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, policją, MOPR-em, czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W sytuacjach kryzysowych żaden mieszkaniec naszego miasta nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Rolą wspólnoty samorządowej jest wspierać mieszkańców w trudnych sytuacjach – mówi Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania.

Tomasz Lewandowski przekonuje także, że jednym z najważniejszych zadań pełnomocnika będzie stworzenie procedur i przekazanie ich funkcjonariuszom różnych służb, którzy w przypadku np. czyszczenia kamienic będą podejmowali zdecydowane i szybkie działania.

Instytucje publiczne nie mogą być w takich sytuacjach biernym i bezsilnym obserwatorem łamania podstawowych praw lokatorskich. Nie będzie więcej pobłażania dla czyścicieli kamienic – zapewnia prezydent Lewandowski.

Do zadań pełnomocniczki będzie należało także m.in. rozwiązywanie konfliktowych sytuacji między najemcami lokali prywatnych, a ich właścicielami, jak również podejmowanie uzasadnionych interwencji w ochronie praw lokatorów wspólnoty samorządowej Miasta Poznania.

Moim zadaniem będzie udzielanie szeroko rozumianego wsparcia lokatorom, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje ono zarówno uczestnictwo w procesie eksmisyjnym, jak i pomoc w ich kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi, tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami mediów – mówi Magdalena Górska. – Będę też odpowiedzialna za zorganizowanie wsparcia prawnego dedykowanego pomocy w sprawach lokalowych.

Zakres obowiązków pełnomocnika ds. interwencji lokatorskich obejmuje ponadto działania edukacyjne i informacyjne. Ich celem jest upowszechnianie zarówno wśród najemców, jak i wynajmujących wiedzy nt. zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów. W planach jest m.in. organizowanie szkoleń dla pracowników organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie ochrony praw lokatorów oraz wypracowanych procedur interwencyjnych. Pełnomocniczka będzie też prowadziła działania skierowane bezpośrednio do poznaniaków.

Celem pracy pełnomocnik Magdaleny Górskiej jest rozpowszechnianie wiedzy na temat tego, jak uniknąć kumulacji zadłużeń prowadzących do eksmisji i bezdomności. Utworzony też zostanie specjalny wortal – dedykowana sprawom lokalowym strona internetowa. W porozumieniu z Biurem Spraw Lokalowych powstanie też folder informacyjny w zakresie możliwości uzyskania lokali mieszkalnych i socjalnych. Planowana jest także kampania informacyjna skierowanej do różnych grup społecznych “od studenta po seniora”.

Magdalena Górska jest absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i zarządzania zasobami ludzkimi oraz szereg kursów dotyczących mediacji, negocjacji w sytuacjach konfliktowych, procesu pomagania i komunikacji. Jako pedagog-terapeuta uczestniczyła w Programie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych z Problemem Alkoholowym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Karierę w samorządzie rozpoczęła kilka lat temu. W latach 2009-2011 pracowała na stanowisku specjalisty ds. uzależnień w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Zajmowała się szeroko pojętą tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki przemocy oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania Miasta. Posiada doświadczenie w organizacji sympozjów, konferencji dotyczących różnych dziedzin tematyki społecznej.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz