BizNews

Nowe stawki podatku – mają ratować handel w centrum

Św. Marcin nie wygląda atrakcyjnie  Foto: TD

Święty Marcin, niegdyś reprezentacyjna ulica Poznania, od kilku lat powoli “umiera”. Ożywia się okazjonalnie na przykład podczas Imienin Ulicy, czy innych działań inicjowanych często przez Zamek. Ratunkiem dla tej i kilku innych ulic mają być preferencyjne stawki podatku dla przedsiębiorców.

Wielu handlowców nie wytrzymało konkurencji z centrami handlowymi. Zamykały się kolejne sklepy na Św. Marcinie. Kolejnym ciosem było wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych w centrum miasta. Z handlowej mapy Poznania zaczęły znikać kolejne punkty.

W tej chwili ulica św. Marcin wygląda mało reprezentacyjnie. Duża część sklepów jest zamknięta, wolne lokale czekają na nowych najemców od wielu miesięcy. Zamykane są kluby, wyprowadziły się popularne księgarnie. Sytuacji nie poprawia otwarty salon gier.

Czy sytuację zmieni przyjęta przez Radę Miasta Poznania uchwała o preferencyjnej stawce podatku od nieruchomości od budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza? Stawka ta to 11,33 zł od 1 m². Obowiązywać ona będzie w rejonie ulic Święty Marcin, Wrocławskiej i Starego Rynku. Z niższej stawki korzystać będą mogli przedsiębiorcy prowadzący swą działalność w budynkach wybudowanych przed 1990 rokiem.

Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności zgodnej z zapisami uchwały rady miasta. Preferowani będą zatem między innymi sprzedawcy książek, antyków, kwiatów czy pieczywa, wyrobów artystycznych, pamiątek czy biżuterii. Niższy podatek od nieruchomości zapłacą także krawcy, introligatorzy, ślusarze dorabiający klucze bądź zegarmistrze. Dokładny wykaz znajdziecie w linku na dole.

Ulgi nie są przeznaczone natomiast dla przedsiębiorców, którzy produkują, przygotowują czy serwują alkohole.

Obniżona stawka, zwana stawką preferencyjną dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach wynikających z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania – dlatego podatnik ubiegający się o taką pomoc jest zobowiązany do przedłożenia do 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni, zaświadczeń i oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

Czy decyzja Rady Miasta zmieni sytuację i ożywi handel i usługi na Świętym Marcinie? Czy nie jest na to już za późno? Czy taka pomoc nie powinna dotyczyć wszystkich przedsiębiorców prowadzących odpowiednią działalność także w innych częściach Poznania? Czy na zmianę sytuacji na Św. Marcinie wpłyną planowane tutaj zmiany, które przewidują m. in. poszerzenie chodników?

Pytań jest wiele, ale na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Najważniejszym jest to, czy zachęcą one przedsiębiorców do powrotu na Św. Marcin?

banknoty

Użyte w artykule zdjęcia: sxc, TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz