K U L T U R A

Wzgórze Reformatów

Kościół Św. Kazimierza - Śródka  Foto: Tomasz Dworek

Wzgórze Reformatów: tu się działo! Najpierw pojawili się tu zakonnicy i wznieśli kościół z klasztorem, później budynki zajęło wojsko i urządziło szpital, po nich przyszedł czas na nauczycieli i seminarium. Na końcu na Wzgórzu zamieszkały dzieci niesłyszące i pozostały tu do dziś.

W latach 1693-1704 kasztelan przemęcki Jakub Piotr Gocłowski ufundował przy Kościele św. Kazimierza klasztor reformatów w Śródce. Pochowany został wraz z małżonką Elżbietą z Mycielskich w podziemiach kościoła reformatów. Dawniej w kościele i refektarzu klasztornym znajdowały się jego portrety.

W 1804 Prusacy dokonali kasaty klasztoru. Zabudowania zmieniono na szpital wojskowy, a od 1805 przez seminarium nauczycielskie. W 1806 kompleks ponownie pełnił rolę szpitala wojskowego, tym razem francuskiego, a od 1809 – polskiego. Następnie ponownie zmieniono go na seminarium nauczycielskie.

W 1847 zabudowania przekazano Zakładowi dla Głuchoniemych. W 1931 kościół odnowiono, pod kierownictwem Stanisława Smogulnickiego. Podczas walk w 1945 ucierpiał dach świątyni. Renowacji dokonano w latach 1959-1961. Obecnie w budynkach poklasztornych znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych, zaś kościół należy do parafii Kościoła Polskokatolickiego.

Kościół  św. Kazimierza  na Śródce

Kościół Św. Kazimierza na Śródce, fot: Iwona Michałowska – Gabrych

Śródka początek XX wieku

Szkoła dla Głuchoniemych w budynku po prawej stronie. Trudno na zdjęciu z 1927 roku odnaleźć dzisiejszą Śródkę. Fotografia była robiona z perspektywy dzisiejszego dworca MPK, fot: fotopolska.eu

Użyte w artykule zdjęcia: Iwona Michałowska / mutant12.wordpress.com, Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz