K U L T U R A

Ochota na różnorodność. W teatrze.

foto: sxc - widownia teatru  Foto:

Poznań gości młodych Polaków, Niemców, Włochów i Hiszpanów, którzt biorą udział w międzynarodowych warsztatach teatralnych. Wspólnie pracują nad spektaklem zatytułowanym Ochota na różnorodność, który będziemy mogli zobaczyć na scenie teatru Scena Wspólna w środę (5.08).

Tematem przewodnim spotkania jest wykluczenie, mniejszości kulturowe i religijne, inność i odmienność – wyjaśnia Michał Rozmarynowski – głównym celem warsztatów jest wsparcie rozwoju osobowości młodych ludzi poprzez zainteresowanie ich i otwarcie na młodych ludzi z innych obszarów kulturowych, dodatkowym celem wymiany jest międzykulturowe uczenie się o innych i o sobie samym.

Wspólne przygotowanie spektaklu ma dać uczestniczącej w warsztatach młodzieży możliwość wyrażenia w artystycznej formie swoich lęków, tęsknot, marzeń i fantazji. Inspiracją do spektaklu jest różnorodność społeczna, która staje się warunkiem podstawowym dla bezpieczeństwa i rozwoju na Świecie.

W ramach warsztatów Ochota na różnorodność zajmujemy się wspólnie z młodymi uczestnikami z innych krajów problemem różnorodności w kontekście europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym – dodaje Michał Rozmarynowski – problem jest omawiany przy użyciu różnych środków wyrazu takich jak teatr, teatr akrobacji, teatr tańca, śpiew i rytm.

Młodzież pracowała nad spektaklem pod okiem Konstancji Biegańskiej, Tomasza Rodaka, Grażyny Grobelnej oraz Macieja Maciołaka. Uczestnicy warsztatów przez kilkanaście dni pracowali w 4 narodowo mieszanych grupach nad przygotowaniem wspólnego przedstawienia. Jakie będą tego efekty? Będziemy mogli się przekonać oglądając spektakl Ochota na różnorodność.

Spektakl Ochota na różnorodność zostanie wystawiony w teatrze Scena Wspólna w Poznaniu (ul. Brandstaettera 1) w środę 5 sierpnia o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz