Aglomeracja

Poznańczyków znajdziesz teraz w Internecie.

Poznańczycy - Plac Wolności, a w tle Aleje Marcinkowskiego - ok. 1938 roku  Foto: lepszyPOZNAN.pl / zbiory własne

Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie na digitalizację dziedzictwa narodowego znalazło się po raz kolejny Archiwum Państwowe. Wniosek poznańskiej instytucji został najwyżej oceniony i zyskał pierwszą lokatę.  Dzięki dofinansowaniu w internecie będziemy mogli znaleźć dokumenty dotyczące naszych poznańskich przodków.

Poznańczycy Foto: lepszyPOZNAN.pl / agProjekt będzie obejmował kontynuację procesu skanowania kartoteki ewidencji ludności m.in. miasta Poznania z lat 1870-1932. Jak zapowiada Michał Seredyński z Archiwum Poznańskiego to jeden z etapów cyfryzacji. Całość zakończy się w 2015 roku udostępnieniem zdigitalizowanych materiałów w domenie publicznej wraz z indeksem osobowym.

Prawie 300.000 skanów zostanie w całości zamieszczonych na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Będą powszechnie i bezpłatnie dostępne w trybie online. Ponadto będzie można dotrzeć do około 530.000 rekordów haseł osobowych, pozwalających na szybkie wyszukiwanie imion i nazwisk.

Zasoby poznańskiego archiwum liczą ponad 14,3 km bieżących akt dotyczących dziejów Polski i rozwoju cywilizacji europejskiej. Średnio rocznie korzysta z nich około 1.600 użytkowników, wypożyczając 100.000 dokumentów. Dziś archiwa dostępne są tylko w 10%, ale zmienić ma to rozpoczęta w 2006 roku digitalizacja.

Kartoteka mieszkańców miasta Poznania została założona przez Prezydium Policji w Poznaniu w 1870 r. i była prowadzona do 1932 roku. Zbiór składa się 1091 archiwalnych pudeł, z których każde zawiera od ok. 850 do 1.000 kart. Karty zostały założone dla wszystkich mieszkańców miasta zameldowanych w tym okresie na pobyt stały i czasowy.

Księgi stanu cywilnego natomiast były prowadzone dla każdego wyznania przez odpowiednią parafię, mojżeszowe zaś przez magistraty, miejskie władze policyjne oraz starostów. Zawartość ksiąg XIX i XX w. jest konieczna do badań genealogicznych.

Na kartach dotyczących pojedynczych osób jak i całych rodzin wpisano nazwiska i imiona, wykonywany zawód, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania. Na kartach znajdują się informacje o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego, zgonach, odbywaniu służby wojskowej, czasie i miejscu pobytu w trakcie dłuższego wyjazdu z miasta. Kartoteka jest bardzo pomocnym źródłem, wykorzystywanym przez autorów różnych słowników, leksykonów i opracowań monograficznych.

Może być również wykorzystywana do prac z dziedziny demografii, socjologii, historii kultury itp. Kartoteka posiada wartość unikatową, ponieważ często wyłącznie na podstawie jej zawartości można ustalić ważne fakty z życiorysu interesującej badacza postaci.

Straż_Ludowa_legitymacja_front

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz