POZnań

Studencki transfer wiedzy

CybAiRBot 2012 czyli Festiwalu Robotyki  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Rozwijanie idei przedsiębiorczości akademickiej oraz wykorzystanie potencjału studentów to niektóre z ważniejszych wyzwań świeżo rozpoczętego roku akademickiego. Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) wskazuje, gdzie szukać nowych szans na wsparcie dla młodych innowatorów.

CybAiRBot 2012 czyli Festiwalu Robotyki Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterNa wielkopolskich uczelniach od lat działają komórki, które mają za zadanie wspierać studentów w rozwijaniu ich pomysłów i odniesieniu sukcesu na rynku pracy. Są to m. in. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, czy też biura karier. Są w nich jednak pewne braki, których uzupełnieniem jest wdrożenie modelu Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Jedną z barier, jakie napotykają studenci w realizacji swoich innowacyjnych pomysłów, jest koncentracja uczelni głównie na komercjalizacji dorobku pracowników naukowych. Biura Karier z kolei często nie dysponują wyczerpującą ofertą staży i praktyk, szczególnie dla studentów kierunków humanistycznych. Sposób działania i stopień biurokracji komórek działających przy uczelniach, także może zniechęcać studentów do podjęcia działania.

Pomocną dłoń wyciągają do młodych innowatorów Menadżerowie Innowacji, stacjonujący na pięciu wielkopolskich uczelniach w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Wyjątkową cechą, odróżniającą SCITT od pozostałych komórek na uczelniach, jest koncentracja tylko na studentach i doktorantach jako grupach z niewykorzystanym dotychczas potencjałem. Menadżerowie zajmują się nimi w sposób kompleksowy – od oszacowania potencjału innowacyjnego pomysłu (za pomocą specjalnej karty oceny), poprzez organizowanie szkoleń, aż do konsultacji podczas realizacji projektu.

Noc Naukowców 2011 - Politechnika Poznańska - Chemia Open Air Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

– Naszą rolą jest pomoc studentom innowatorom na każdym etapie rozwoju pomysłu. Swoimi działaniami uzupełniamy dotychczasową ofertę uczelni i jednostek uczelnianych odpowiedzialnych za przedsiębiorczość akademicką oraz współpracę z gospodarką – mówi Justyna Trojanowska, Menadżer Innowacji z Politechniki Poznańskiej – Pomagamy zrozumieć mechanizmy funkcjonowania poszczególnych komórek przyuczelnianych i kierujemy do nich młodych innowatorów na podstawie potencjału drzemiącego w ich pomysłach. Studenci, odwagi – pokazujcie nam swoje projekty, a wspólnie znajdziemy sposoby ich realizacji – zachęca.

Aby wspierać pomysły studentów w ich realizacji, potrzebne jest specjalistyczne doradztwo już na wczesnym etapie. Osoby, które korzystają z pomocy Menadżerów Innowacji, mogą liczyć na rzetelną ocenę pomysłu i przekierowanie do właściwych osób, z którymi go dopracują. Jednak pięciu Menadżerów Innowacji to zdecydowanie za mało, by wykorzystać potencjał innowacyjnych studentów z Wielkopolski.

– Każdy pracownik najlepiej zna swoje najbliższe otoczenie i tak samo jest z nami: doskonale wiemy, co się dzieje na naszych wydziałach i możemy sprawnie pomagać studentom z pokrewnych nam dziedzin. Aby zapewnić wszystkim studentom jednakowe możliwości takiego wsparcia, najlepiej byłoby, gdyby Menadżerowie Innowacji pracowali na wszystkich wydziałach, a przynajmniej na większej ilości niż obecnie (1 Menadżer na całą uczelnię) – mówi Justyna Trojanowska.

Podopieczni Menadżerów Innowacji dzięki udziałowi w SCITT odnoszą sukcesy i przechodzą z etapu marzeń do praktycznej realizacji swoich innowacyjnych projektów. Zatrudnienie większej ilości Menadżerów Innowacji może zwiększyć ilość osób, które skorzystają z modelu i odniosą podobne korzyści. Czas pokaże, czy wielkopolskie uczelnie zdecydują się na taki krok w kierunku podniesienia szans na sukces swoich pomysłowych studentów.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz