K U L T U R A

5 zmysłów w tańcu

5 Zmysłow  Foto: Klatka z klipu promocyjnego

Jutro rozpoczyna się kolejna edycja „5 Zmysłów”. Trwający ponad dwa miesiące projekt będzie największym w Polsce wydarzeniem z pogranicza sztuki i edukacji adresowanym do osób niepełnosprawnych.

5 Zmysłow Foto: Klatka z klipu promocyjnegoInicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne.

Chcemy umożliwić niepełnosprawnym poznanie potencjału swojej ekspresji poprzez ruch, tak, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt chce wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki m.in. warsztaty tańca współczesnego, wykłady i spektakle – informuje Paulina Wojciechowska, kierownik artystyczny projektu, tancerka i pedagog od kilkunastu lat związana z Polskim Teatrem Tańca.

Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie około 200 warsztatów, które prowadzone będą przez 40 zaproszonych pedagogów. Finałem będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.

„5 zmysłów. eMOTION to także konferencja naukowa oraz program współpracy ze studentami. Ważne dla organizatorów przedsięwzięcia jest dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury w kontekście osób niepełnosprawnych. Nie można przyzwalać na tendencje do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego – co organizatorzy podkreślają w założeniach programowych.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz