Gospodarka

Mama wraca do pracy

mama dziecko  Foto: sxc

mama dziecko Foto: sxcPowrót do -pracy mam po urlopie macierzyńskim nie zawsze jest łatwy. W nadchodzącym, 2013 roku, rząd chce uruchomić dla nich specjalny program pomocy. Będzie on finansowany z rezerwy Funduszu Pracy i skierowany do pracodawców.

W przyszłym roku z rezerwy Funduszu Pracy, która jest w dyspozycji ministra pracy, planujemy utworzyć program specjalny na rzecz wsparcia zatrudnienia osób powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem, to szczególnie dotyczy kobietzapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej – będzie to skierowane do pracodawców, którzy będą chcieli te osoby zatrudnić.

Ministerstwo pracy ma w planach uruchomienie dwóch programów specjalnych na wsparcie rynku pracy. Na każdy z nich chce przeznaczyć około 100.000.000 złotych.

W 2012 roku znaczna część środków z Funduszu Pracy była skierowana na wsparcie w znalezieniu pracy osób młodych oraz powyżej 50. roku życia, w 2013 roku chcemy kontynuować wsparcie dla osób młodych i zwrócić szczególną uwagę właśnie na rodziców wracających po przerwie związanej z wychowaniem i z urodzenie – wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz – wtedy urzędy pracy odpowiadają na to zaproszenie do wzięcia udziału w tym programie, następnie one formułują na swoim terenie własny, szczegółowy program.

Obecne przepisy Kodeksu pracy dają kobiecie, która wraca do pracy po urlopie macierzyńskim prawo do zatrudnienia na stanowisku, jakie wcześniej zajmowała, a jeśli nie jest to możliwe – na innym równorzędnym z zajmowanym wcześniej. W obu wypadkach pracodawca powinien zaoferować pracownicy wynagrodzenie, jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma także prawo do przerw w pracy na karmienie dziecka piersią; przerwy te, w wymiarze określonym w przepisach, są wliczane do czasu pracy. Ponadto pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma też prawo w ciągu roku kalendarzowego do zwolnienia od pracy na okres 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (z tego prawa może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka).

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej Foto: newseria

(Newseria)

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz