Aglomeracja

Miasto dla ludzi! W teorii.

Zdjęcie z bloga Jan Ghel Architects przedstawia zmiany jakie zaszły na ulicy Kompagnistræd w Kopenhadze  Foto: za: www.studencka-architektura.p

Gościem Rady Strategii Rozwoju Miasta Poznania będzie dziś profesor Jan Gehl światowej sławy duński architekt i urbanista. Radni debatować będą na temat kształtowania przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej we współczesnym mieście. Motto spotkania brzmi: “Miasto dla ludzi”.

Profesor Jan Gehl jest znany z propagowania “filozofii humanistycznego rozwoju urbanistycznego”, jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych i ich aranżowania w taki sposób, by w miastach “ważni byli ludzie, a nie samochody i budynki”.

Swoje projekty udaje mu się wdrażać w życie. Przykładem jest jego rodzinna Kopenhaga  pełna parków, zieleni, ścieżek rowerowych, deptaków. U podstaw jego myślenia leży rezygnacja lub ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej. W Danii to się udaje!

Zdjęcie z bloga Jan Ghel Architects przedstawia zmiany jakie zaszły na ulicy Kompagnistræd w Kopenhadze Foto: za: www.studencka-architektura.p

Zdjęcie z bloga Jan Ghel Architects przedstawia zmiany jakie zaszły na ulicy Kompagnistræd w Kopenhadze Foto: za: www.studencka-architektura.pl

Seria projektów “Poprawa miasta” (City Improvement) jego autorstwa była realizowana dla kilku miast Europy, Ameryki, Australii i Dalekiego Wschodu, a ostatnio w Nowym Jorku, Seattle, San Francisco, Sydney i Melbourne. Jest autorem m.in. takich publikacji, jak: “Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznej”, “Przestrzenie publiczne – przestrzeń życiowa”,i “Nowe miejskie życie”. Najnowsza książka “Miasta dla ludzi” została opublikowana przez Island Press w lipcu 2010 r.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowych Targów Poznańskich prof. Jan Gehl prezentował w Poznaniu swoje projekty podczas Dnia Architekta na Targach “Budma 2010″W dniu 18 lutego miało miejsce trzecie posiedzenie Rady Strategii, na którym zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, podsumowujące jednocześnie przebieg dotychczasowych prac nad dokumentem.

Zarys Strategii Rozwoju Miasta Poznania przedstawiony przez prezydent Grobelnego za kluczowe wyzwania rozwojowe uznaje m. in.: zmiany demograficzne oraz spadek liczby ludności miasta, poprawa jakości kształcenia. podniesienie rangi centrum uniwersyteckiego z krajowego do znaczącego w Europie, czy zwiększenie otwartości Poznania na nowe idee, nowe pomysły, nowoczesne rozwiązania, na ludzi kreatywnych – potencjalnych przyszłych mieszkańców miasta i aglomeracji. Kluczowym wyzwaniem jest także kształtowanie funkcji Poznania jako centrum metropolii i silnego regionu.

Podstawą realizacji tego celu będzie zwiększenie integracji obszaru metropolitalnego. Należy dążyć do tego, by o Poznaniu mówiono w kategoriach aglomeracji, a nie tylko miasta w granicach administracyjnych, by pojawiały się nowe funkcje metropolitalne, a wzmocnieniu ulegały dotychczas wykształcone. Realizacja takiego dążenia kreuje nowe wyzwania, jak np. tworzenie nowych, rozpoznawalnych produktów kulturalnych, czy sportowych.

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • w teorii – to dobre podsumowanie, przyklad uporyczywego myslenai wladz miasta o budowaniu przejsc podziemnych gdy cyeilizowany swiat je likwiduje pokazuje hipokryzje organizatorow takich spotkan