Aglomeracja

Ostatnia szansa zostania ławnikiem!

Do 30 czerwca czyli do jutra można zgłaszać kandydatów na ławników sądów powszechnych. W poznańskim Magistracie, który organizuje nabór z terenu Poznania brakuje jeszcze około 100 kandydatów. Poszukiwane są przede wszystkim osoby posiadające  wiedzę z zakresu praw pracowniczych.

Rada Miasta jesienią powinna wybrać 298 ławników. Stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz zawodowe, a także mieszkańcy w liczbie co najmniej 50 oraz prezesi sądów mogą jeszcze do końca miesiąca zgłaszać osoby chętne do pełnienia tej społecznej funkcji.

Ławnik powinien być niekarany, mieć ukończone co najmniej 30 lat i nie więcej niż 70 lat w chwili wyboru, charakteryzować się dobrym stanem zdrowia, co najmniej od roku mieszkać, pracować lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie Poznania.

Szczegółowe zasady wyboru oraz dokumentacja niezbędna do zgłoszenia kandydata znajdują się na stronach internetowych www.poznan.pl/lawnicy . Dokumentację można także pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem call center 646 33 44 i wybraniu 9.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz