Aglomeracja

Dobra Atmosfera na Poznań Design Festiwal

Poznan Design Festival  Foto: Jędrzej Franek / materiały prasowe PDF

Rozwiązania, które pokazują w jaki sposób projektanci chronią środowisko i współczesne miasta przed problemami XXI wieku, tj. sferą zanieczyszczeń, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych i ludzkich, zanieczyszczeniami światła, powietrza będą jednym z zagadnień zbliżającego się Poznań Design Festiwal. Cykl wydarzeń rozpocznie się 10 maja.

Tegoroczny program jest kontynuacją działań wokół idiomu towarzyszącemu festiwalowi przez ostatnie dwa lata – POZNAŃ MIASTO ŻYWIOŁÓW. W ramach tego prezentowane były działania projektowe w obszarze szeroko rozumianego żywiołu wody pod hasłem URZECZENI. W 2018 r. tematem wydarzenia była BIORÓŻNORODNOŚĆ. Sprawdzaliśmy w jaki sposób żywioł ziemi inspiruje projektantów z różnych części świata, starających się dbać o zrównoważony rozwój. W tym roku przewodnim hasłem jest ATMOSFERA.

Czy możemy zapobiec globalnym problemom i wyzwaniom? Zmianom klimatycznych, objawiających się coraz liczniejszym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, wpływającymi także na współczesne miasta? Czy zdołamy poradzić sobie z licznymi, ciągle niedostarczenie uświadomionymi zanieczyszczeniami powietrza, w tym pyłami, ale także hałasem, a nawet światłem. Powyższe rozważania pozwalają szerzej spojrzeć na tematykę tegorocznej edycji festiwalu, a jego hasło przewodnie, czyli ATMOSFERA nabiera nowego znaczenia.

Żyjemy w XXI wieku. Coraz większa liczba ludzi może podróżować bez większych ograniczeń, przeszukiwać niezliczone gigabajty danych, doświadczać realnych i wirtualnych doznań. Większość ludności mieszka na obszarach zurbanizowanych, w coraz lepiej skomunikowanych miastach, z licznymi przestrzeniami kreatywnymi. Przywykamy do przebywania w przyjaznym otoczeniu z licznymi usprawnieniami, wśród użytecznych i estetycznych przedmiotów, które można łatwo poddać recyklingowi.

W europejskich realiach, ciągle żyjemy w przekonaniu, że dostęp do pitnej wody, żywności, czystego powietrza i elektryczności jest w zasadzie nieograniczony.

Nasze miasta mają coraz więcej zieleni, są coraz bardziej smart i będą dalej się rozwijać. Łatwo zapominamy, że przyszłość jest nieokreślona, nieprzewidywalna, a globalne problemy narastają. Świat, w którym przyzwyczailiśmy się funkcjonować jest wielowymiarowy. Zmiana perspektywy wyostrza zmysły. Pozwala dostrzec i zastanowić się nad problemami, którymi żyją ludzie w innych częściach globu. Większy kapitał, to większy postęp. Większy postęp to zupełnie inne problemy.

Globalizacja, kapitalizm, nadmierna eksploatacja, zmieniające się sposoby konsumpcji, sukcesywne przenoszenie mechanizmów rządzących światem realnym do cyfrowego, to tylko niektóre z nich. Czy jesteśmy zdolni je na bieżąco śledzić? Rozwiązywać? Czy mamy świadomość ich istnienia?

Pozornie dla wielu nastała era nieograniczonych możliwości. Istnieje niezliczona ilość rozwiązań i narzędzi, którymi się otaczamy (w środowisku pracy, zakupów, przyjaźni, pasji…), ułatwiającymi nasze życie, jednak bez zastanawiania się nad koegzystencją z naturalnym środowiskiem, coraz bardziej zanieczyszczonym w każdym sensie tego słowa.

Program dostępny na stronie www.poznandesignfestiwal.pl

Użyte w artykule zdjęcia: Wojciech Mania / materiały prasowe PDF, Jędrzej Franek / materiały prasowe PDF

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz