K U L T U R A

Bliscy Nieznajomi: Wschód

Bliscy nieznajomi  Foto: materiały prasowe

14. edycja festiwalu Bliscy Nieznajomi odbędzie się między 22 – 26 września. W ramach projektu odbędzie się jeden spektakl, a pozostałe wydarzenia przybiorą formę artystycznych rezydencji.

Za tegoroczną edycję festiwalu odpowiedzialny jest Teatr Polski w Poznaniu oraz Instytut Ukraiński. Rolę dyrektora artystycznego, kuratora oraz producenta festiwalu podjęła się Agata Siwiak. W tych zadaniach wspierają ją Dominika Mądry i Joanna Wichowska.

Motywy jakie będą przewijały się przez wydarzenia w ramach tegorocznego festiwalu, czytamy w tekście kuratorskim:

Ludzie mieszkający w Poznaniu lubią chwalić się przynależnością do Zachodu, poznańską organizacją i pracowitością odziedziczoną po Niemcach, wszak z Poznania do Berlina jest bliżej niż do Warszawy. Jednak w epoce intensywnego przemieszczania się, umownej bliskości i oddalenia, tradycyjne topografie są zachwiane. Dziś najbliżej nam do pękniętej na pół Ukrainy i do Białorusi, w której obudził się gniew. Niezgoda na przemoc jest tym, co łączy nasze kraje – dlatego możemy uczyć się od siebie nawzajem strategii oporu, ale równocześnie empatii i czułości. Znajdując się blisko siebie (także realnie, bo w Polsce przybywa osób, które wyemigrowały z Ukrainy i Białorusi, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i politycznych) możemy wspólnie projektować lepszy świat / światy. Bo kto ma to zrobić, jeśli nie my? Nasze nadzieje chcemy wypowiedzieć (a czasem wykrzyczeć), wierząc, że to, co wypowiedziane ma większe szanse na urealnienie się.
We wszystkich prezentowanych w tym roku projektach pojawi się motyw marzenia o bezpiecznym miejscu: domu, mieście, kraju, schronieniu. Będziemy rozmawiać i pracować w duchu aktywizmu, odpowiedzialności za planetę (wszystkie produkowane projekty powstaną głównie w oparciu o już istniejące materiały i obiekty) i wiary w długofalowe procesy. Tegoroczna edycja „Bliskich Nieznajomych” jest bowiem w dużej mierze oparta na kilkutygodniowych rezydencjach i współpracy artystek i artystów ze Wschodu, także tych, którzy już mieszkają w Polsce.

Ze współpracy artystek i artystów ze Wschodu z polskimi twórcami i twórczyniami powstaną  prace, które pokażemy w kilku punktach miasta. Viktoria Myronyuk, ukraińska artystka interdyscyplinarna i działaczka teatralna będzie badać ocalającą siłę świeckich rytuałów w czasach lęku przed światową katastrofą i osamotnienia narzuconego przez regulacje związane z pandemią. Ukraińska reżyserka Roza Sarkisian zaprosi do utopijnego domu współtworzonego z poznańską społecznością queer, sprawdzając czy w przestrzeni publicznej może zaistnieć bezpieczne terytorium dla tych, którzy zazwyczaj zmuszeni są pozostawać w ukryciu. Dramaturg i reżyser ze Lwowa Sashko Brama połączy siły z mieszkającymi w Poznaniu muzykami i artystą VJ-em, by stworzyć wideo-koncert oparty na dokumentalnych świadectwach czasu pandemii.

Sviatlana Haidalionak – reżyserka, aktorka i animatorka z Brześcia, wraz z poznańskim środowiskiem twórczym, będzie współtworzyć wideo-instalację opartą na historiach białoruskich kobiet biorących aktywny udział w rewolucji w swoim kraju.
Jana Shostak – białoruska artystka intermedialna i aktywistka, odniesie się do dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą – jej strategią twórczą będzie stand –up – satyra i czarny humor, by jak sama mówi „ zdystansować się i ulżyć sobie i towarzyszkom w tej surrealistycznej sytuacji” (projekt jest koprodukcją z teatrem Komuna Warszawa). Jedynym wydarzeniem pokazywanym na scenie teatralnej będzie spektakl „H-Effect” (reż. Roza Sarkisian) – mocny głos sprzeciwu wobec hegemonii patriarchalnych bohaterskich narracji, a jednocześnie projekt nowego świata, w którym sprzeczności i konflikty nie wykluczają możliwości tworzenia wspólnoty.    

Zaprosimy również do udziału w spacerze performatywnym zrealizowanym w ramach ubiegłorocznych „Bliskich Nieznajomych” między innymi przez kijowski kolektyw Pic Pic, z Polkami i imigrantkami, aktywistkami i kobietami, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych.

Premiera nr 1 (rezydencja) / instalacja performatywna
„Plac Wolności” / Roza Sarkisian (Роза Саркісян), Joanna Wichowska, Kiju Szałankiewicz; konsultacja programowa: Dominika Mądry

Premiera nr 2 (rezydencja) / wideo-instalacja
„Žyvie Biełaruś” / Sviatlana Haidalionak (Святлана Гайдалёнак), Paulina Skorupska, Piotr (Pitold) Maciejewski, Katarzyna Klebba

Premiera nr 3 (rezydencja) / performans/ rytuał
„Schron” / Victoria Myroniuk (Вікторія Миронюк), Olga Skliarska (Ольга Склярська), Kornelia Trawkowska

Premiera nr 4 / stand-up
„Krzykucha. Stand up (for your rights) comedy” / koprodukcja z Komuną Warszawa / Jana Shostak (Яна Шостак) 

Premiera nr 5 / wideo-koncert
„Pandemia. ua” / Sashko Brama (Сашко Брама), Maria Jasinska (Марія Ясінська), Witold Oleszak, Rafał Ziąbka, Ostap Mańko (Остап Манько), Marek Straszak

Spacer teatralny
 Ten spacer / Dmytro Levytskyi (Дмитро Левицький), Piotr Armianovskyi (Пьотр Армяновський). Patryk Lichota, Agata Siwiak // Kijów, Poznań

Spektakl
H-Effect // reż. Roza Sarkisіan (Роза Саркісян) / Kijów, Charków / produkcja niezależna zrealizowana we współpracy z Internationale Heiner Müller Gesellschaft w Berlinie
(Spektakl dostępny będzie również online)

Debata
Nikt nie wymyśli za nas świata, jeśli same/sami tego nie zrobimy / debata / J. Shostak, V. Myroniuk, K. Szałankiewicz, A. Oleynowa, M. Nowak, P. Skorupska; prowadzenie A. Siwiak

Organizator: Teatr Polski w Poznaniu
(instytucja kultury miasta Poznania)
Współorganizatorzy: Miasto Poznań, Instytut Ukraiński, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Poznaniu, Komuna Warszawa
Dyrektorka artystyczna: Agata Siwiak
Kuratorki: Agata Siwiak, Joanna Wichowska
Producentki: Dominika Mądry, Agata Siwiak

Bliscy Nieznajomi: Wschód

22 – 26 września
więcej informacji w mediach społecznościowych – tutaj.

Bilety od 0 – 55 zł

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz